Jūs atrodaties šeit

ZM iesniegusi apstiprināšanai Eiropas Komisijā Lauku attīstības programmu 2014.- 2020. gadam

Lauku attīstība

Šonedēļ Zemkopības ministrija iesniegusi apstiprināšanai EK Lauku attīstības programmu, kas dod pamatu apgūt Kopējās lauksaimniecības politikas 2014. - 2020.gadam Latvijai piešķirto finansējumu 1,53 miljardu eiro apmērā.

Programmas galvenie uzstādījumi ir:
- palielināt ienākumus no efektīvas ražošanas, palielinot produkcijas ar pievienoto vērtību un uz tirgu orientētas produkcijas ražošanu;
- mazo un vidējo saimniecību atbalsts (kooperācija, izglītošana, nišu produkti, darba vietas ārpus lauksaimniecības);
- katrs zemes, meža hektārs un Latvijai piederošie ūdeņi tiek izmantoti vērtības radīšanai;
- Latvijas laukus apsaimnieko ģimenes saimniecības, kurās cilvēki spēj nopelnīt un nodrošināt savu ģimeni;
- zinātnes attīstība un zināšanu līmeņa celšana nozarēs.

Pielikumā - prezentācija par Lauku attīstības programmu.
 

Foto: A. Skudra

Pievienot komentāru