Jūs atrodaties šeit

Plūdi Eiropā rada milzīgus zaudējumus lauksaimniekiem

Lauku attīstība

Dabas radīto zaudējumu apmēri tika apspriesti Politikas koordinācijas sanāksmē, kurā no Latvijas piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore Evija Gunika un LLKC ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu biroja vadītāja Nora Lapiņa.

Čehijā plūdi šajā pavasarī ir lielāki nekā iepriekšējā gadā, kaut arī ir veikti preventīvi pasākumi – izveidotas vairāku metru augstas barjeras. Zudumi tiek rēķināti miljardos eiro, jo bojāts ap 35 000 ha laukaugu platību, 20 000 ha ganību, bet dārzkopībā paredzami zudumi 15–30% apmērā. Pēdējo 12 gadu laikā Čehijā milzīgi plūdi ir bijuši trīs reizes. Čehijas lauksaimnieku pārstāvis ierosina uzrunāt Eiropas Komisiju rīkot konferenci, lai diskutētu par plūdu zaudējumiem un to, kādi stratēģiski pasākumi būtu ieviešami, lai mazinātu zudumu iespējas.

Vācijā joprojām ir paaugstināts ūdens līmenis, kas lēnām krītas. Lai atbalstītu lauksaimniekus, ir izveidoti speciāli kredīti. Domājot ilgtermiņā par aizsardzību pret plūdu radītiem zaudējumiem, notiek diskusijas par zemes vērtību applūstošajās teritorijās.

Īrija informē, ka plūdu radītie zaudējumi vērtējami divu miljardu eiro apjomā.

 

Sagatavoja LLKC ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu
biroja vadītāja Nora Lapiņa

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru