Jūs atrodaties šeit

Pieredzi konsultāciju pilnveidē ukraiņi smeļas Latvijā

Lauku attīstība

Atbilstoši šogad noslēgtajam sadarbības līgumam ar Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) par atbalstu Ukrainas lauksaimniecības konsultatīvās sistēmas stiprināšanā pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā šonedēļ ieradušās Ukrainas lauksaimniecības politikas veidotāju delegācijas.

Jeļena Kovaļova, Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministra vietniece: “Mēs vēlamies smelties pieredzi tur, kur bijušas līdzīgas problēmas kā mums un kur veiksmīgi tās pārvarētas. Tieši tādēļ izvēlamies Latviju, jo mūs ļoti interesē jūsu pieredze piena sektora attīstībā, mazo ražotāju atbalstā un kooperācijas veicināšanā. Taču lielākā interese ir par jūsu konsultāciju dienesta izveidi, – Ukrainā ir daudz sabiedrisku organizāciju, bet nav vienotas sistēmas. Ar LLKC palīdzību ceram saprast, kur un kā meklēt līderus, kas varētu veidot vienotu dienestu visā Ukrainā.”

Sadarbība ar Ukrainu notiek jau vairāk nekā trīs gadus. Šajā laikā vairāk uzmanības koncentrēts uz pieredzes apmaiņu dzīvnieku labturībā, piena kvalitātes nodrošināšanā, barības devu veidošanā, kā arī mazo saimniecību kooperācijā.

Andis Kursītis, LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītājs: “Noslēdzot līgumu ar ASV, ir radusies iespēja sniegt Ukrainai jau daudz būtiskāku atbalstu. Piemēram, varam dalīties pieredzē par lauksaimniecības politikas plānošanu, konsultāciju dienesta darba aspektiem reģionos, sadarbību ar dažādām institūcijām – BIOR, PVD, LDC, LAD.

Ukrainas delegācija ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu pārrunās, kas no Latvijas pieredzes pārņemams Ukrainas konsultāciju sistēmas stiprināšanai lauksaimniecības sektora integrācijai Eiropas Savienības (ES) vienotajā tirgū. Tāpat ukraiņi iepazīs Lauksaimniecības datu centru, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) darbību, izzinot Āfrikas cūku mēra laboratoriskās diagnostikas pamatprincipus un mūsdienu tendences. Paredzēts iepazīt arī BIOR, izejot teorētiskās apmācības par Eiropas Savienības prasībām pārtikas produktu un dzīvnieku veselības laboratoriskās testēšanas jomā, piedaloties praktiskajās nodarbības par veterināro zāļu atlieku noteikšanas metodēm dzīvnieku izcelsmes produkcijā, kā arī laboratorijas nodarbībās demonstrējot pesticīdu noteikšanas hromatogrāfijas un masspektrometrijas metodes.

LLKC sadarbību ne tikai ar lauksaimniekiem, bet arī mājražotājiem, to kooperatīviem un jauniešiem Ukrainas delegācija iepazīs arī, apmeklējot starptautisko izstādi “Riga Food”.

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto Galerija: