Jūs atrodaties šeit

Mazās lauku saimniecības vēlas attīstību

Lauku attīstība

Resursu nepieejamība mazo lauku saimniecību attīstībai, spēcīgu līderu trūkums kooperācijas veicināšanā, neskaidrība par valsts atbalsta politiku, nepieciešamība paplašināt noieta tirgu, – tās ir tikai dažas no atziņām, kas šovasar gūtas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) veiktajā pētījumā par mazo lauksaimnieku reālajām vajadzībām un saimnieku kopējo noskaņojumu.

Pētījums no jūlija līdz septembrim veikts 20% jeb 184 saimniecībās no “Ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmas” dalībnieku skaita. Aptaujātas 49 graudu, 20 dārzeņu, 31 piena, 21 citu liellopu, 22 jauktās, 13 sēkliņu un kauleņu, 17 aitkopības kā arī 13 biškopības saimniecībās visos Latvijas novados.

Kopumā aptaujātie saimnieki atzīst, ka ir atraduši piemērotāko darbības nozari savai saimniecībai (78%). Motivācija plānotai saimniekošanas tālākai attīstībai ir fakts, ka 47% no visiem respondentiem saimniecība ir ģimenes galvenais iztikas avots. 39 % aptaujāto atzīst, ka saimnieciskās darbības attīstībai pietrūkst ne vien ražošanas resursu, bet ir arī grūtības finansējuma piesaistē investīciju veikšanai. Platībmaksājumi viņu skatījumā ir stabila, bet nepietiekama finansējuma bāze investīcijām tehnikā vai zemes iegādei. Tādēļ aptaujātie iesaka paredzēt aizdevumus mazo saimniecību attīstībai.

Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: “Pētījumā atklājas, ka cilvēki vēlas un aizvien no jauna izvēlas saimniekot laukos. Tādēļ svarīgs ir stratēģisks nākotnes redzējums ģimenes saimniecību atbalstam, kuras nodrošina iztiku sev, dod darbu citiem un piepilda reģionus ar dzīvību.”

Joprojām liela neuzticība (24%) saimniekos valda par līdzdalību kooperatīvos. Iesaistīties tajos 44% aptaujāto būtu gatavi tikai tad, ja tas piedāvātu kopīgu produkcijas realizāciju. Tikmēr 86% aptaujāto tomēr darbojas kādā ar kooperēšanos saistītā lauksaimniecības organizācijā.

Reģionos 48% saimniecību darbojas vienu līdz piecus gadus, 18% pieredze ir seši līdz desmit gadi, savukārt vairāk nekā 15 darbības gadus uzrāda 11% aptaujāto. 61% mazo lauku saimniecību strādājošie ir vecumā līdz 40 gadiem.  Neraugoties uz saimnieku pārliecību par pareizi izvēlēto darbības nozari, aptaujātie atzīst, ka pietrūkst zināšanu agronomijā, lopkopībā un veterinārijā. To apgūšanai lielākoties tiek izmantoti LLKC piedāvātie mācību kursi un konsultantu palīdzība.

 

Plašāk ar pētījumā gūtajiem rezultātiem var iepazīties pievienotajā prezentācijā.

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja