Jūs atrodaties šeit

LLKC Ventspils birojs atklāj jaunās telpās

Lauku attīstība

Ar jaunās ieejas plāksnes atklāšanu Ventspilī, Tirgus ielā 7, tika atzīmēta LLKC Ventspils konsultāciju biroja jauno telpu atvēršana pēc remonta.

Biroja telpu atklāšanā piedalījās LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, kurš vēlēja neapstāties pie sasniegtā un turpināt tālāk, lai šī būtu vieta Ventspils novada lauku uzņēmējiem, kur ienākt un smelties jaunas idejas. Labus  un uz sadarbību vērstus vārdus sacīja Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

Ventspils novads līdz šim brīdim un arī turpmāk ir apņēmības pilns atbalstīt Rutu Pastari un Gitu Langbergu – novada lauku konsultantes, kuras regulāri pieņem klientus pagastu pārvaldēs, tādējādi veicinot novadā lauku attīstību. Pateicību par sadarbību birojam veltīja VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcijas  „ALTUM” Ventspils filiāles vadītājs Normunds Abakuks, kurš savā uzrunā uzsvēra ciešo un uz attīstību vērsto sadarbību, kura ir sasniegusi augstu virsotni. Pasākumā piedalījās LAD Ziemeļkurzemes RLP Ventspils sektora darbinieces un biroja tuvākie kaimiņi un klienti. Pateicības vārdus saņēma Artūrs Paeglis – Ventspils telpu remonta autors, kurš savu brīvo laiku, sestdienas un svētdienas, bija veltījis šim darbam. Pēc svinīgās telpu atklāšanas notika Ventspils un Talsu biroju darbinieku tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani, kurā tika pārrunāta uzņēmuma darbība 2014. gadā, ieskicēts 2015. gads. Biroju darbinieki izteica savus priekšlikumus un ierosinājumus par turpmāko LLKC un biroju attīstību.

Lai visiem mums kopā ražīgs un veselīgs 2015. gads! Esam gatavi jauniem izaicinājumiem, jo mēs, esam saliedēta komanda!

Alfons Spēks,

LLKC Ventspils konsultāciju biroja vadītājs 

Pievienot komentāru