Jūs atrodaties šeit

Konkursā “Laukiem būt!” VLT pasākuma ietvaros atbalstītas desmit jauniešu idejas

Lauku attīstība

Jauniešiem, kuri piedalījās Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”*, tika dota iespēja piedalīties biznesa/projektu plānu konkursā „Laukiem būt!”. Konkursa mērķis bija sniegt atbalstu jauniešiem lauku teritorijās, lai viņi īstenotu savas uzņēmējdarbības idejas.

 

Kopā tika iesniegti 35 jauniešu biznesa/projektu plāni, kuri tika vērtēti katrā reģionā. Labākos no reģioniem – 26 biznesa/projektu plānus – izskatīja pasākuma vērtēšanas komisija. Pēc vērtēšanas līdzdalību konkursā turpināja desmit ideju autori, kuri šā gada 28. novembrī Ozolniekos prezentēja iesniegtos biznesa/projektu plānus. Apkopojot rezultātus, tika atbalstītas desmit jauniešu idejas, tika piešķirtas naudas balvas, kuras jaunieši varēs izmantot savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Pirmo vietu konkursā ieguva Arvils Drukovskis (Saldus novads) par ideju izveidot uzņēmumu, kas veiks klientam nepieciešamu metāla detaļu uzmērīšanu un rasējumu sagatavošanu datorprogrammā (saņemtā naudas balva – 2000,00 LVL). Arvils savu uzņēmējdarbību veido nozarē, kurā ieguvis izglītību, līdz ar to jau praktiski darbojies un zina noieta tirgu, ir dibinājis kontaktus, kas ļoti svarīgi, uzsākot jaunu uzņēmējdarbību. Arvils iegūto naudas balvu plāno ieguldīt uzņēmējdarbības uzsākšanā, realizējot savu projektu. Viņš cer sagaidīt apstiprinājumu projektam no Lauku atbalsta dienesta, lai, pievienojot iegūto balvu, varētu īstenot visu savu iecerēto projektu. Jaunietis bija pārsteigts, ka viņa projekts tika tik augsti novērtēts, jo tas vairāk ir saistīts ar intelektuālo darbu. Tāpēc viņš centīsies pierādīt, ka intelektuālais potenciāls ir tas, uz ko var balstīt valsts attīstību.

Otro vietu un naudas balvu 1800,00 LVL saņēma Madara Grandāne (Saldus novads), kura jau vasarā uzsākusi uzņēmējdarbību, kas saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu – galdu klāšanu izbraukumā. Atzinīgi jāvērtē, ka Madara savā uzņēmuma darbībā iesaista arī Saldus profesionālās vidusskolas audzēkņus, līdz ar to viņi savas teorētiskās zināšanas var apgūt praktiski. Madara atzīst, ka ļoti noderīgas bijušas mācības, kuru laikā gūts arī daudz jaunu kontaktu.

Konkursa trešās vietas ieguvējs Lauris Šteinbergs (Saldus novads) par ideju projektēt dažādas mēbeles, tās izgatavot un uzstādīt ieguva naudas balvu 1500,00 LVL apmērā. Lauris savas zināšanas un kontaktus ir atvedis līdzi no pieredzes apmaiņas Norvēģijā, līdz ar to plāno arī sadarboties ar Norvēģijas uzņēmumiem.

Jevgeņija Ribikauska (Jelgavas novads), kura plāno audzēt un tirgot ziemas ķiplokus, ieguva ceturto vietu un naudas balvu 1000,00 LVL apmērā. Jevgeņijas ideja nav unikāla, tomēr pozitīvi vērtējama viņas un viņas ģimenes vēlme pašu spēkiem izveidot tehnikas vienības, kas palīdzētu mehanizēt ķiploku audzēšanas un novākšanas darbus.

Piektā vieta un naudas balva 900,00 LVL apmērā tika Guntai Naglei no Kārsavas par ideju izveidot modes salonu un nodarboties ar sieviešu apģērbu šūšanu. Gunta Nagle ir īsta Latgales patriote: „Es jau trīs gadus mācos Dānijā un tas ir bijis pietiekami ilgs laiks, lai izvērtētu savas vērtības. Tā kā radās iespēja piedalīties VLT pasākumā un šajā konkursā, tas vēl vairāk iedvesmoja savu saimniecisko darbību uzsākt Latgalē, savās mājās. Vēlos mudināt jauniešus atgriezties mājās, jo te ir iespējas – tās tikai jāmeklē. Un pēc savas pieredzes, es jau tagad zinu, ka man būs pasūtījumi. Visgrūtākais, ja godīgi, veidojot savu uzņēmumu un uzsākot saimniecisko darbību, ir tikt galā ar daudzu cilvēku attieksmi, kuri netic, ka izdosies. Daudzi saka, ka tas ir pārāk liels darbs, ka to reāli nevarēs izdarīt un nevarēs visu izpildīt. Bet, protams, visas problēmas sāksies tad, kad sāksies ražošana un sākumā strādāšu viena.”

Sestās vietas ieguvēja Zane Ģērmane (Limbažu novads) par ideju rīkot angļu valodas nometnes gan vasarā, gan ziemā, ieguva naudas balvu 800,00 LVL. Zanes ideja ir saistīta gan ar viņas izglītību, gan ar hobiju. Tāpēc, apvienojot abas šīs lietas, iecerēts strādāt sirdij tuvu darbu. Zane atzinīgi vērtē arī mācības pirms konkursa: „Apmeklētās mācības noteikti noderēs arī turpmāk. Visus pierakstus pagaidām esmu saglabājusi un zinu, ka noteikti būs brīži, kad tie būs jāpārskata un jāatsvaidzina savas zināšanas. Tāpat arī pēc prezentācijas esmu guvusi jaunas idejas, kā savu ideju uzlabot. Naudas balvu noteikti ieguldīšu savā uzņēmējdarbībā.”

Atzinību un naudas balvu 500,00 LVL saņēma:

  • Gunārs Reinieks (Ogres novads) – par ideju izveidot uzņēmumu, kas nodarbotos ar pārvietojamās pirts nomu;
  • Nauris Teters (Apes novads) – par ideju ražot un izplatīt metāla dekoratīvos dārza dekorus (vienu no tiem viņš demonstrēja prezentācijas laikā);
  • Ieva Cīce (Tukuma novads) – par ideju audzēt labas dējējvistas, iegūstot kvalitatīvas olas inkubēšanai un pārdošanai;
  • Mārtiņš Rubenis (Jaunpiebalgas novads) – par ideju gatavot medību trofeju paliktņus ar kokgriezumiem.

Jauniešu idejas lielākoties bija saistītas ar nelauksaimnieciskas uzņēmējdarbības uzsākšanu laukos, tomēr jaunieši ir gatavi arī darboties lauksaimniecībā. Ieva Cīce bija viena no jaunietēm, kura savu uzņēmējdarbību plānoja veidot lauksaimniecības nozarē. To pamudināja viņas līdzšinējā pieredze un arī tas, ka viņas vecākiem ir saimniecība, kurā iepriekš arī viņa darbojusies un kur būs iespēja iegūt nepieciešamo barību izaudzētajiem mājputniem. Pozitīvi vērtējama jauniešu atgriešanās no ārzemēm, atvedot līdzi zināšanas, pieredzi un kontaktus, kas uzņēmējdarbības vidē ir ļoti nozīmīgi.

LLKC konsultanti atzīst, ka jaunieši pēc projekta izveides turpina sadarboties ar viņiem, kas arī ir lielākais novērtējums konsultantu darbam.

LLKC Rēzeknes nodaļas uzņēmējdarbības konsultants Artūrs Šķesters,
– Organizējot mācības Rēzeknē un Ludzā, redzējām, ka jaunieši ir, un viņi ir aktīvi, kas tiešām priecē. Trīs no mūsu nodaļas mācību dalībniekiem šobrīd cenšas nodibināt uzņēmumus un uzsākt savu uzņēmējdarbību. Tas arī ir vislabākais rādītājs, kas pierāda, ka šāds pasākums noteikti vajadzīgs, ka jaunieši vēlas strādāt un ka viņiem nepieciešama palīdzība. Manuprāt, visbūtiskākais, ko palīdzējām jauniešiem, bija atrasties īstajā laikā un vietā – pačukstēt viņiem priekšā, kur rodamas iespējas iegūt finansējumu, gan arī uzlabot zināšanu līmeni.

LLKC Limbažu nodaļas lauku attīstības konsultante Brigita Skujiņa piekrīt, ka jaunieši ir uzcītīgi un piedāvā labas idejas. Viņa uzsver arī to, ka pie projektu/biznesa plāniem jaunieši novērtē palīdzību ekonomikas jautājumos.

LLKC Jelgavas nodaļas lauku attīstības konsultante Margarita Lāže piekrīt, ka jauniešiem jāpalīdz ekonomikas jautājumos, kā arī norāda, ka nepieciešams potenciālos uzņēmējus sapazīstināt ar esošajiem uzņēmumiem, kuri jau darbojas jaunieša izvēlētajā nozarē. Tas jauniešiem rada daudz lielāku priekšstatu par izvēlēto uzņēmējdarbību. Gadās, ka konsultantam jādarbojas arī kā psihologam. Tomēr galvenais ir rosināt jauniešus ticēt saviem spēkiem.

LLKC Saldus nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Indra Āboliņa:
– Jauniešu programmai papildus palīdzēja tas, ka bija iespēja pieteikties arī atbalstam Lauku atbalsta dienestā uzņēmumu radīšanas un attīstības programmā. Tas jauniešiem deva reālu iespēju redzēt, ka savas idejas iespējams īstenot, tādējādi arī piedalīšanās mācībās bija daudz mērķtiecīgāka. Jauniešiem ir idejas, tāpēc interese par šādiem pasākumiem noteikti pieaugs.

* Uzziņai:
VLT pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķis ir lauku jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē. Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

Šogad pasākumu īstenoja pavisam desmit LLKC reģionālās nodaļas – Ogre, Krāslava, Rēzekne, Jelgava, Cēsis, Tukums, Saldus, Balvi, Alūksne un Limbaži.

Pasākums sākās ar informatīvajām dienām, kurās jaunieši tika iepazīstināti ar pasākuma norisi un finansējuma pieejamību – Lauku attīstības programmas ietvaros, Hipotēku bankas programmā, atsevišķi par LEADER pasākumiem – vietējo rīcības grupu ietvaros. Savā pieredzē dalījās kāds jaunais uzņēmējs no katra novada. Informatīvās dienas kopumā apmeklēja 170 jaunieši visās desmit teritorijās kopā. Pēc informatīvajām dienām jaunieši, kuri ieinteresējās par šo pasākumu un vēlējas savas idejas īstenot, piedalījās mācībās, kurās apguva ideju definēšanu, uzņēmējdarbības un grāmatvedības pamatus, biznesa plānu un projektu būtību, to sastāvdaļas, kā arī mācījās izstrādāt savus biznesa plānus vai projekta pieteikumus. Mācību noslēgumā jaunieši prezentēja savas izstrādātās idejas un piedalījās diskusijās par tēmu „Jaunieši laukos”. Pēc mācībām un jau mācību laikā jaunieši papildus apmeklēja konsultācijas, lai papildinātu savus biznesa plānus vai projekta pieteikumus.

Mācības katrā teritorijā notika četras dienas. Tajās piedalījās 91 jaunietis. Pasākums noslēdzās ar konkursu „Laukiem būt!”.

Pasākumu īstenoja un Konkursu organizēja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu.

Sagatavoja LLKC Lauku attīstības nodaļas
vadītāja Elīna Ozola un projektu vadītāja Gita Garlo

Aleksandra Graudiņa foto un video

Video par pasākumu skatīt šeit: http://www.youtube.com/watch?v=WFlABVZaaWs&feature=youtu.be

Pievienot komentāru