Jūs atrodaties šeit

Izpētīti starptautiskie kooperatīvi

Lauku attīstība

Vecajās ES dalībvalstīs kooperācijas kustība vērtējama kā spēcīga, tajās bāzējas arī 91 starpvalstu un starptautiskais kooperatīvs. 

Lai stiprinātu kooperācijas kustību visā ES un pastiprinātu to ietekmi mazumtirgotāju ķēdēs, nepieciešami papildu instrumenti valstu Lauku attīstības plānos. Šāds secinājums izdarīts Pellervo Ekonomisko pētījumu institūta pētījumā, kas veikts saistībā ar ES Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta pētījumu „Atbalsts lauksaimnieku kooperatīviem”. Prezentācija, kurā izvērtēta starptautisko un starpvalstu kooperatīvu kustība skatīta jūnijā notikušajā COGECA Kooperatīvu koordinācijas komitejas sanāksmē, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore Evija Gunika.

Pārskats par kooperatīviem un prezentācija galvenokārt balstīta uz datiem, kas iegūti 2011. gada pavasarī no 27 ES dalībvalstīm. Pētījumā izšķirti divu veidu kooperatīvi: starpvalstu kooperatīvi (to dalībnieki ir vairāk nekā vienā ES dalībvalstī) un starptautiskie kooperatīvi (iepērk produkciju no ārvalstu lauksaimniekiem, kuri nav kooperatīva dalībnieki).
 

Pārskats par situāciju kopumā ES (Starpvalstu un Starptautisko kooperatīvu sadalījums)

Dažādu nozaru starpvalstu kooperatīvu pamatbāzēšanās vietas („Mātesvalstis”)

Vērtējot graudu kooperatīvus, secināts, ka tie parasti ir daudzfunkcionāli kooperatīvi. Papildus graudaugu realizācijai šie kooperatīvi gandrīz vienmēr nodarbojas arī ar lauksaimniecības izejvielu piegādi. Atsevišķās dalībvalstīs graudu kooperatīvi darbojas arī citās nozarēs – olu, kartupeļu, gaļas, augļu un dārzeņu ražošanā, kā arī celtniecības pakalpojumu sniegšanā un pat telekomunikāciju nozarē.

Augļu un dārzeņu nozarē pieci lielākie kooperatīvi atrodas Beļģijā, trīs lielākie – Nīderlandē, tie visi ir starpvalstu kooperatīvi, kas darbojas kā starptautiskas ražotāju organizāciju apvienības integrētos tirgos, pārvadājot saražoto nelielos attālumos.

Piena nozarē ES darbojas divi ļoti lieli starptautiski kooperatīvi – „FrieslandCampina” un „Arla Foods.” Piena nozarē kooperatīviem ir dominējošais stāvoklis Nīderlandē, Dānijā, Īrijā un Zviedrijā.

Starpvalstu pakalpojumu sfēras kooperatīvi pamatā bāzējas Nīderlandē un Vācijā, to šajā valstī ir kopskaitā 5. Pa vienam starpvalstu kooperatīvam darbojas gaļas sektorā (Somijā) un olu ražošanā (Dānijā), bet divi kooperatīvi – kartupeļu ražošanā (abi Nīderlandē).

Pētījumā secināts, ka kooperatīvu internacionalizāciju nosaka to izaugsme un fakts, ka vairākās valstīs kooperatīvu iekšzemes apvienošanās process kādā no nozarēm vairāk vai mazāk ir noslēdzies. Sagaidāms, ka turpmākajos gados notiks vairākas starptautisko kooperatīvu konsolidācijas, taču to tirgus spēks joprojām nav pietiekams salīdzinājumā ar mazumtirgotājiem un to ķēdēm.

 

Sagatavoja LLKC Sabiedrisko attiecību
vadītāja Iveta Tomsone

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru