Jūs atrodaties šeit

GLOBALG.A.P. – iespēja lauku lielražotājiem

Lauku attīstība

Ikvienam lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas vēlas iekļūt starptautiskā tirdzniecības ķēdē, jārēķinās ar dažādu prasību izpildi, tajā skaitā – kvalitāti apliecinošu sertifikātu uzrādīšanu. Viens no tiem ir GLOBALG.A.P.

Jau vairāk nekā 200 tūkstoši ražotāju 135 pasaules valstīs izvēlējušies sertificēties GLOBALG.A.P. sistēmā, lai apliecinātu spēju strādāt videi draudzīgi un ilgtspējīgi. Sertifikācijas sistēma radīta pirms 20 gadiem kā reakcija uz patērētāju vēlmi pēc produktiem, kuru izejvielas izaudzētas ar mazu pesticīdu daudzumu, pēc iespējams mazāk ietekmējot augsni un ūdens resursus, kā arī stingri ievērojot dzīvnieku labturību. Ne tikai to – izejvielai jānak no saimniecības, kur ir godprātīga attieksme arī pret tajā strādājošajiem.

Vai ražotājiem tiek piedāvāts kārtējais sertifikāts jau papildu daudzajām prasībam, ko uzliek ES un nacionālā likumdošana?   “Mēs neuzliekam papildu slogu zemniekiem, kuri vēlas iegūt GLOBALG.A.P. sertifikātu. Daudzas prasības ir atbilstošas tām, ko paredz nacionālās likumdošanas,” tā marta vidū notikušajā konferencē Jelgavā par šīs sertifikācijas sistēmas būtību un ieviešanu skaidroja GLOBALG.A.P. dibinātājs un prezidents Kristians Mollers. Viņš norāda, ka jau šobrīd ES integrētās lauksaimniecības sistēmas prasības ir ļoti līdzīgas GLOBALG.A.P. prasībām, tādēļ ļoti lielas pūles saimniekiem tā iegūšanā neesot jāiegulda. Līdz ar sertifikāta iegūšanu produkcijas patērētājs iegūst iespēju izsekot produkta izejvielu, tā teikt, no lauka līdz galdam. “Sertifikāts nodrošina ražotājam labu reputāciju un palīdz izvairīties no skandāliem, kādi nereti sastopami pārtikas tirgū,” saka K. Mollers.

Konsultantu palīdzība

Lai gan sertifikācijas sistēmas vadītāji apliecina, ka GLOBALG.A.P. sertifikāta iegūšana nav sarežģīta, tomēr iesaka ņemt talkā konsultantus. Latvijā šo sertifikācijas  sistēmu šobrīd pārstāv tikai viens cilvēks – Edīte Strazdiņa, kura ir   GLOBALG.A.P. pārstāve Latvijā, Krievijā un Centrālāzijā. Talkā apņēmies nākt LLKC. Jau pieminētās konferences laikā LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis un K. Mollers parakstīja vienošanos par sadarbību. Tas nozīmē – LLKC piekrīt apmācīt savus konsultantus darbam ar pašmāju ražotājiem GLOBALG.A.P sertifikāta iegūšanai. Mārtiņš Cimermanis: “LLKC konsultanti jau pašlaik strādā ar dažādu nozaru saimniecībām, palīdzot sakārtot saimniekošanu, lai tā būtu efektīvāka, videi draudzīgāka un patērētājiem drošāka. Sadarbība ar GLOBALG.A.P. ir jauns, nopietns un jau nākotnē vērsts izaicinājums.”

Kādēļ nepieciešams konsultants? Jebkurš ražotājs, kurš atvērs tīmekļa vietni www.globalgap.org un iepazīsies ar dokumentāciju sertifikāta iegūšanai, sapratīs, kas tas nav tik vienkārši, kā šīs sistēmas veidotāji min. Lai iegūtu sertifikātu, piemēram, augkopībā, saimniecībai jāatbilst 218 prasībām. Visi šie 218 punkti dokumenta formātā ir brīvi pieejami mājaslapā un ikviens ražotājs var tajos ielūkoties un mēģināt saprast, cik no tiem jau tiek izpildīti.  Ja kāda no prasībām netiek izpildīta, labākais, ko darīt, ir ņemt talkā konsultantu, kurš palīdzēs sakārtot tos saimniekošanas posmus, kas neatbilst sertifikāta prasībām. Sertifikācija tiek uzsākta, reģistrējoties GLOBALG.A.P. mājaslapā. Nākamais – jāiesniedz dokuments, kurā atbildēts uz jautājumiem par sertifikācijas prasību izpildi. Auditori šo pieteikumu reģistrē un dodas inspekcijā. Viņi saimniecībā ierodas ražas novākšanas laikā, jo jāredz, vai raža tiek novākta un uzglabāta atbilstoši prasībām. Viņi aplūko laukus, pārbauda to identifikāciju,  infrastruktūru, aprīkojumu, kā tiek uzglabāts mēslojums, vai strādnieki darbojas atbilstoši darba drošības prasībām utt. Atklājot kādu neatbilstību, ražotājam tiek dotas 20 dienas tās novēršanai.

Sertifikācijas process ilgst 56 dienas un tā izmaksas var pārniegt 1000 eiro, lielākās izmaksas ir auditora darbs – jāapmaksā tā ceļa izdevumi un inspekcijā pavadītais laiks. Paša sertifikāta darbības ilgums – 1 gads, tātad – līdz nākamajai ražai.

Kādēļ nepieciešams GLOBALG.A.P.?

Pēc Edītes Strazdiņas teiktā, šobrīd Latvijā ir tikai 3 ražotāji, kam šajā sezonā tika piešķirts GLOBALG.A.P. sertifikāts. Viens no tiem ir ogu audzētājs no Alūksnes puses “Very Berry”. Uzņēmuma īpašniece Gundega Sauškina atzīst: “Svaigas ogas bez sertifikāta eksportēt nevar. Mums Latvijas tirgus ir par mazu, un nebūtu, kur likt produkciju. Turklāt šeit mums nopelnīt ir grūti, bet eksports dod ieguvumu dubultā.” G. Sauškina atzīst, ka ne tikai eksporta iespēja ir ieguvums, sertifikācijas process palīdz sakārtot uzņēmumu: “Mēs sakārtojām visus ražošanas procesus, apzinājāmies trūkumus, sākām veikt sistemātisku un regulāru uzskaiti. Katrai ogu partijai ir savs numurs, kas, ja rodas kādas problēmas, palīdz atklāt un novērt neatbilstības ražošanā.”

Līdzīgi secinājumi ir vēl vienam GLOBALG.A.P īpašniekam – SIA “Dimdiņi Agro”, kam ar izaudzēto un saražoto Latvijas tirgū ir par šauru. Abi ražotāji gan atzīst, ka sertifikācijas process nav viegls un lēts, taču eksporta iespējas atsever sertifikācijas izdevumus.

Pieredze rāda – ražotājiem, kam nepieciešams eksports un tirgus globālajās mazumtirdzniecībasķēdēs, bez globāli atzīta sertifikāta neiztikt.

UZZIŅA

GLOBALG.A.P. ir starptautiski atzīts lauksaimniecības standartu kopums, kas apliecina labas lauksaimniecības prakses (GAP) izpildi sertificētajā uzņēmumā. Sertifikāts apliecina, ka ražotājs izmanto ražošanas paņēmienus, kas samazina lauksaimniecības ietekmi uz vidi, samazina ķīmisko vielu izmantošanu un efektīvi izmanto dabas resursus, vienlaikus aizsargājot gan darba ņēmēju, gan lauksaimniecības dzīvniekus, ievērojot labturību. GLOBALG.A.P. sertifikātu var saņemt augkopības un lopkopības produkcijas ražotāji, gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavas, mazumtirgotāji un izplatītāji.

Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja