Jūs atrodaties šeit

Mentori apmācīti – meklējam pieredzes pārņēmējus

Lauku attīstība
Projekti

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts par Biznesa mentoru tīkla izveidi sāk iegūt aizvien praktiskākas aprises. Gada laikā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) apmācījis vairāk nekā 50 visdažādāko nozaru uzņēmējus, kuri nu ir gatavi ķerties pie padomu sniegšanas kā biznesa uzsācējiem, tā ikvienam uzņēmējam, kuram tas nepieciešams.

Kopumā no aprīļa līdz jūnijam LLKC organizēja sešus apmācību ciklus, kuri notika Liepājas, Kuldīgas, Tērvetes, Bauskas un Jēkabpils pusē. Mācību dalībnieku, kuri izrādīja interesei kļūt par mentoriem, profils bijis visdažādākais.

Inita Krivašonoka, Mentoru tīkla koordinatore: “Mācījās cilvēki ar pieredzi uzņēmējdarbībā kā no pāris tā līdz pat 40 gadiem. Arī pārstāvētās nozares bija ļoti dažādās – piena un gaļas lopkopība, zirgkopība, augļkopība, dārzeņkopība, putnkopība, aitkopība un bioloģiskā lauksaimniecība. Dalīties pieredzē ir gatavi arī vairāki mājražotāji, kooperācijas dalībnieki un veicinātāji, tūrisma nozares un biedrību pārstāvji.”

Ilona Kricka-Krauja, mājražotāja, gatava kļūt par mentoru: „Ieguvējs jau būs ne tikai tas cilvēks, kuram nodošu savas zināšanas. Man būs iespēja uzzināt viņa redzējumu, kas varbūt būs pavisam citāds, pati pilnveidošos. Man patiktu, ja aizvien vairāk cilvēku kaut ko darītu šeit uz vietas – Latvijas laukos, un nebrauktu prom.”

Jāpiezīmē, ka mentoru apmācības nebūt vēl nav beigušās – tiem, kuri vēlas kļūt par mentoriem, šī gada nogalē tiks organizētas vēl vairākas mācības Zemgalē un Kurzemē, informācija par mācību norises laikiem tiks publicēta LLKC mājaslapā.

Pieteikties kļūt par mentoru vai pieredzes pārņēmēju un uzzināt par LLKC aktivitātēm Biznesa mentoru tīkla izveidē un darbībā var uzzināt te: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti-latvijas-lietuvas-programma-business-support/biznesa-mentoru-tikls.

Drīzumā mājaslapā ievietosim arī mentoru īsus video, lai iepazīstinātu ar pieejamajiem mentoriem. Gada nogalē plānota arī tikšanās ar mentoriem no Lietuvas.

Projekts: LLI-131 "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā" / ATBALSTS BIZNESAM

Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Tajā darbojas arī Kurzemes plānošanas reģions un Aizkraukles novada pašvaldība. No Lietuvas piedalās Šauļu inkubators, Panevēžas biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka.

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).

LLKC finansējums: 106 206,00 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 90 275,10 eiro).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

 

Vairāk informācijas: Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 26420913.

 

UZZIŅA

MENTORINGS – dalīšanās pieredzē;

MENTORS – pieredzes bagāts cilvēks, kas bez atlīdzības un no labas gribas dalās savā pieredzē, padomos un ieteikumos ar pieredzes pārņēmēju, palīdzot sasniegt viņa nosprausto mērķi;

MENTORINGS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ – pieredzes bagāts uzņēmējs vai vadītājs, kurš dalās savā pieredzē, zināšanās un kontaktos ar jaunu vai topošu uzņēmēju.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja