Jūs atrodaties šeit

Lauksaimnieku organizācijām piedāvā daudzpusīgus seminārus

Lauku attīstība
Projekti

LLKC jau vairākus gadus sadarbojas ar dažādām lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām to dalībnieku izglītošanā. Pēdējo gadu laikā Valsts Lauku tīkla pasākuma „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” ietvaros sarīkots jau vairāk nekā simts semināru par sabiedriskām organizācijām interesējošiem profesionāliem jautājumiem. 2014. gada pirmajā pusgadā tām tika noorganizēts vairāk nekā divdesmit izglītojošu semināru. Īpaši aktīvi semināru apmeklēšanā bijuši dažādu lauksaimniecības kooperatīvu biedri.

Sadarbībā ar kooperatīvo sabiedrību „Latraps” tika rīkoti vairāki semināri par lauksaimniekiem šobrīd aktuālajām tēmām: augsnes kaļķošanu, alus miežu un lauka pupu audzēšanu. Tos apmeklēja liels dalībnieku skaits. Šajā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kad daudzus jautājumus iespējams nokārtot elektroniski, tika sniegta informācija par personas datu aizsardzību, informācijas tehnoloģiju drošību datu apstrādē, kā arī šo datu glabāšanas prasībām un tuvākajām izmaiņām nākotnē. Šie semināri lauksaimniekus rosina dalīties pieredzē un savstarpēji apmainīties viedokļiem. Šogad tas bija īpaši aktuāli, jo nereti semināru laikā veidojās plašas diskusijas par ziemas laika apstākļu ietekmi uz augiem, kuru laikā tika rasti risinājumi šo seku likvidēšanā.

Kooperatīvu biedriem vienmēr interesē, kā palielināt darba efektivitāti. Tādēļ tika rīkoti semināri par personāla vadību, komandas veidošanu, mērķu noteikšanu un vadību. Savukārt kooperatīvos, kuros apvienojušies mājražotāji, liela interese tika izrādīta par mārketingu – kā labāk pārdot produktu un izzināt pircēju vēlmes. Arvien pieaug klausītāju interese par labas higiēnas prakses ievērošanu produkcijas pārstrādē, paškontroles sistēmas ieviešanu uzņēmumā, kā arī pārstrādes produktu marķēšanu.

Šogad sadarbībā ar Zemnieku Saeimu un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju līderības pamatus un mērķu plānošanas prasmes apguva vairāk nekā desmit lauku jauniešu. Šobrīd, kad Latvijā par arvien pieaugošu problēmu kļūst jauniešu palikšana laukos un iesaistīšana uzņēmējdarbībā, ar līdera prasmēm apveltīts, mērķtiecīgs un konkurētspējīgs jaunietis ir viens no būtiskākajiem lauku dzīves attīstības veicinātājiem.

Savukārt sadarbībā ar Stādu audzētāju biedrību profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie tika mācīti par apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un dažādu augu izmantošanu, lai veicinātu izpratni un vēlmi veidot sakoptu un acij tīkamu vidi visapkārt.

LLKC turpina izglītojošo semināru rīkošanu, sadarbojoties ar dažādām ar lauksaimniecību saistītām organizācijām. Tuvākajā laikā plānoti semināri mājražošanu un augkopības nozares aktualitātēm. Esam atvērti sadarbības uzsākšanai arī ar citām lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām un kooperatīviem, kas skaidri apzinās savus mērķus un ir nodefinējuši mērķa grupas šādām aktivitātēm.

Jolanta Sūna-Strautiņa,
LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Pievienot komentāru