Jūs atrodaties šeit

VSAOI likmes 2016. gadā

Grāmatvedība

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmes 2016. gadam nosaka Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2016. gadā”.

Likme nemainīga saglabājas darbiniekiem, kas apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, kā arī pašnodarbinātajiem.

Šeit skatāms apkopojums par VSAOI likmēm dažām sociāli apdrošināto personu grupām:

Darba devēja likme

23,59%

Darba ņēmēja likme

10,50%

Darba ņēmējs – pensionārs – darba devēja likme

19,9%

Darba ņēmējs – pensionārs – darba ņēmēja likme

8,85%

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs – darba devēja likme

21,51%

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs – darba ņēmēja likme

9,57%

Pašnodarbinātais

30,58%

Pašnodarbinātais – pensionārs

28,21%

Brīvprātīgā likme pensijai

23,86%

Brīvprātīgā likme pensijai un invaliditātes, maternitātes, slimības un vecāku apdrošināšanai

31,47%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam

34,09%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam – pensionāram

28,75%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam

31,08%

 

Diferencētais neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādībā esošām personām

Iepriekšējā “Lauku Lapas” numurā minēju, ka likums “Par IIN” nosaka diferencēta neapliekamā minimuma ieviešanu, sākot ar 2016. gadu. Šis gads sākās ar MK noteikumiem Nr. 1, kas detalizēti skaidro šo likuma “Par IIN” normu, kā arī nosaka atvieglojumu apmēru par apgādībā esošām personām.

Atvieglojumi par apgādībā esošu personu ir noteikti 175 eiro apmērā (2015. gadā bija 165 eiro). Atgādinu, ka no šī gada mainās personu loks, kas drīkst būt apgādībā!

Saistībā ar diferencēto neapliekamo minimumu tiek ieviestas divas neapliekamā minimuma summas – minimālais mēneša neapliekamais minimums un maksimālais gada neapliekamais minimums.

Mēneša neapliekamais minimums ir summa, ko darbinieka ienākumam piemēro tas darba devējs, kuram ir iesniegta darbinieka elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Šī neapliekamā minimuma summa ar katru gadu samazināsies, un MK noteikumi nosaka šādas neapliekamā minimuma summas:

 • 2016. gadā – 75 eiro;
 • 2017. gadā – 60 eiro;
 • 2018. gadā – 40 eiro;
 • 2019. gadā – 20 eiro;
 • no 2020. gada – 0 eiro.

Atkarībā no fiziskās personas visa gada laikā gūto ienākumu kopsummas personai tiks piemērots gada maksimālais neapliekamais minimums. Šī minimuma piemērošanai fiziskajai personai būs jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Maksimālais gada neapliekamais minimums pa gadiem ir noteikts šādā apmērā:

 • 2016. gadā – 1200 eiro;
 • 2017. gadā – 1380 eiro;
 • 2018. gadā – 1560 eiro;
 • 2019. gadā – 1740 eiro;
 • no 2020. gada – 1920 eiro.

Līdz šim likums paredzēja, ka neapliekamo minimumu un atvieglojumus piemēroja tiem ienākumiem, kas tika aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatlikmi (23%). Ieviešot diferencēto neapliekamo minimumu, ienākumu apmēra noteikšanā ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus (tai skaitā ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi), izņemot:

 • likuma “Par IIN” 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus;
 • saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu; 
 • ienākumu, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli.

MK noteikumi nosaka arī personas gada ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, kā arī gada ienākumu apmēru, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu. Ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu:

 • 2016. gadā – 4560 eiro;
 • 2017. gadā – 4800 eiro;
 • 2018. gadā – 5040 eiro;
 • 2019. gadā – 5280 eiro;
 • no 2020. gada – 5520 eiro.

Ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu:

 • 2016. gadā – 12 000 eiro;
 • 2017. gadā – 13 200 eiro;
 • 2018. gadā – 14 400 eiro;
 • 2019. gadā – 16 200 eiro;
 • no 2020. gada – 18 000 eiro.

MK noteikumos Nr. 1 ir atrodama arī formula, kuru izmanto nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai, kā arī gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtību par nepilnu taksācijas gadu.

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru