Jūs atrodaties šeit

Neapliekamā minimuma līkloči

Grāmatvedība

Daudzi algotie darbinieki, saņemot augusta algu, iespējams, bija šokēti, it sevišķi tie, kuri saņēma mazāk naudas, nekā līdz tam, lai gan alga nebija mainīta. Tas tādēļ, ka ar 1. augustu VID bija pārrēķinājis neapliekamo minimumu (NM). Savukārt citiem bija izbrīns, – kāpēc šoreiz alga palielinājusies?

Zināms, ka maksimālais NM 2018. gadā ir 200 eiro mēnesī algai līdz 440 eiro. Bet daudziem ar 1. augustu tas ir kļuvis pat krietni lielāks – 480 eiro un varbūt vēl lielāks. Radās jautājums – vai nav kāda kļūda? To, protams, var pārbaudīt, interesējoties VID. Bet lielākoties tā nebūs kļūda, jo tas saistīts ar to, ka līdz 1. augustam bija izmantots daudz mazāks NM. Piemēram, bija izmantots 20 eiro, bet, tā kā alga ir 430 eiro katru mēnesi, tad tiesības ir uz lielāku – 200 eiro minimumu. Tāpēc, lai panāktu izlīdzinājumu līdz gada beigām un lai gadā kopā tiktu piemērots 2400 eiro NM, tika veikts pārrēķins, un no 1. augusta piemērots (2400–20x7 mēn.) /5 mēn.=452 eiro (formula gan ir sarežģītāka un precīzi tā neiznāks, bet tāda ir būtība). Minimuma apmērs tiek noteikts pēc formulas, kuru var atrast MK noteikumos Nr. 676. 

Savukārt tiem, kurus pārsteidza mazāka saņemtā naudas summa, situācija ir pretēja. Viņiem līdz 1. augustam tika piemērots lielāks neapliekamais minimums, nekā 2018.  gadā pieļaujams viņu ienākumiem, tādēļ no 1. augusta varēja veidoties situācija, ka NM ir nulle, līdz ar to alga uz rokas kļuva mazāka.

Kādēļ izveidojās situācijas ar dīvainiem NM aprēķiniem?

Jo aprēķinā līdz 1. augustam ņem vērā “vecos” ienākumus no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. g. 30. septembrim, bet pēc 1. augusta – ienākumus no 2017. g. 1. decembra līdz 2018. g. 31. maijam. Tātad – ja ienākumi ir svārstīgi, tad arī NM ir svārstīgs. Ja pēc 31. maija tie ir un būs vēl citādāki, kas līdz gada beigām netiks ņemts vērā attiecībā uz prognozēto NM, tad gada beigās var izveidoties diezgan nepatīkama situācija – darbiniekam pašam nāksies piemaksāt algas nodokli.  Jo, kad rēķinās 2018. gada galējo NM, tad jau formula būs cita, līdz ar to galējais NM arī sanāks citāds.

Kam varētu būt jāmaksā valstij nodoklis gada beigās?

Tas varētu notikt šādās situācijās, piemēram:

  • ja gada laikā ievērojami palielinājušies ieņēmumi;
  • ja beidzies bērna kopšanas atvaļinājums un ir atsākts darbs;
  • ja darba gaitas uzsāktas nesen.

Kā paglābties no nelaimes – gada beigās maksāt nodokli?

Pirmkārt, sekot pašiem līdzi saviem ienākumiem – saprast, vai neesat iepriekš minētajās riska grupās. Otrkārt – RAKSTIET IESNIEGUMU darba devējam nepiemērot prognozēto NM! Darba devējs pēc savas iniciatīvas to nevar darīt, bet tikai ar darbinieka atļauju. Iesaku tūlīt ņemt rakstāmo un uzrakstīt, un iedot darba devējam, ja ir aizdomas uz gada beigās sagaidāmo bēdīgo situāciju. Neatlieciet, lai nav par vēlu!

Laimīgi tie, kam NM visu laiku vienādi ar 0! Jo viņi ir pilnīgi droši, ka algas nodokli gada beigās nenāksies piemaksāt.

Anda Skadiņa,

Grāmatvedības konsultante