Jūs atrodaties šeit

Jaunākais grāmatvedības un nodokļu jomā

Grāmatvedība

Laikā, kad top “Lauku Lapa”, Saeima vēl skata 2021. gada budžeta likumprojektu. Par konkrētām būtiskāko jaunumu aprisēm ziņosim nākamajos izdevuma numuros. Tagad – par pašreizējām aktualitātēm.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli ir pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr. 676, kas nosaka neapliekamā minimuma apmēru. 2021. gadā gada diferencētajam neapliekamajam minimumam noteikti šādi parametri:

- maksimālais gada neapliekamais minimums – 3600 eiro (300 eiro mēnesī);

- gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu – 6000 eiro (500 eiro mēnesī);

- gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu – 21 600 eiro (1800 eiro mēnesī).

Atgādinu, ka katra fiziskā persona ar tai prognozēto neapliekamā minimuma apmēru var iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Neapliekamā minimuma apmērs tiek noteikts, balstoties uz fiziskās personas ienākumiem iepriekšējā periodā. Fiziskajai personai ir tiesības ar EDS starpniecību savam darba devējam norādīt, ka tā nevēlas neapliekamā minimuma piemērošanu, vai arī izvēlas mazāku neapliekamā minimuma apmēru, nekā prognozējis Valsts ieņēmumu dienests.

Atvieglojums par apgādībā esošu personu saglabājas līdzšinējā apmērā – 250 eiro.

Vienotais nodokļu konts

Ar 2021. gada 1. janvāri nodokļu maksājumiem tiek ieviests vienots konts. Konta numurs ir LV33TREL1060000300000. Līdz ar vienotā konta ieviešanu tiek mainīts arī gandrīz visu nodokļu samaksas termiņš – tas ir noteikts 23. datumā. Vienotajā nodokļu kontā ieskaitāmie nodokļi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, dabas resursu nodoklis, izložu un azartspēļu nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, elektroenerģijas nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis, subsidētās elektroenerģijas nodoklis, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, valsts nodeva par numerācijas lietošanas tiesībām, patentmaksa, maksājums par valsts kapitāla izmantošanu. Muitas nodokļi vienotajā kontā būs maksājami, sākot ar 2023. gadu. No nodokļu uzskaitījuma redzams, ka atsevišķi konti saglabājas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklim un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklim. Nekustamā īpašuma nodoklis arī pārskaitāms tāpat kā līdz šim.

Ar 2021. gada 1. janvāri zaudē spēku katram nodokļu maksātājam individuāli noteiktais termiņš darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu ziņojuma iesniegšanai un VSAOI maksājumam. Turpmāk darba devēja ziņojums visiem iesniedzams līdz 17. datumam, bet VSAOI samaksas termiņš ir 23. datums.

Aicinu sekot līdzi Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajiem skaidrojumiem VID mājaslapas sadaļā “Vienotais nodokļu konts”. Tur ir pieejams ieraksts no VID semināra par vienoto nodokļu kontu, kā arī tuvākajā laikā varētu tikt publicēts  skaidrojošs materiāls, kā būs jāiesniedz darba devēja VSAOI ziņojums par 2020. gada decembri.

Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā – izmaiņas

Ar 2020. gada 16. novembri saistībā ar Covid-19 mainīta kārtība darbnespējas lapu izsniegšanai un apmaksai. Kārtība mainīta saskaņā ar grozījumiem likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Ja persona sakarā ar kādu elpošanas sistēmas saslimšanu ir vērsusies pie ārsta, tad tai par laiku no darbnespējas pirmās līdz trešajai dienai tiks izsniegta darbnespējas lapa B un par šo periodu tiks piešķirts un izmaksāts slimības pabalsts 80% apmērā no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Ja persona tiks nosūtīta veikt Covid-19 analīzes un tās būs pozitīvas, tad slimības pabalsts tiks piešķirts par visu slimības laiku – no darbnespējas pirmās dienas līdz brīdim, kad persona būs atguvusi darbspējas.

Negatīvu Covid-19 analīžu gadījumā personai izsniegtā darbnespējas lapa B trešajā darbnespējas dienā tiks noslēgta, un tiks atvērta darbnespējas lapa A. Atgādinu, ka par laiku, kad ir slimības lapa A, slimības naudu aprēķina un maksā darba devējs.

Jauns likumprojekts, lai ierobežotu plastmasu saturošus izstrādājumus

Sabiedriskai apspriešanai līdz 23. novembrim nodots un 5. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais likumprojekts “Par plastmasu saturošiem izstrādājumiem”.

Likumprojekts paredz no 3. jūlija aizliegt laist Latvijas tirgū plastmasas galda piederumus (dakšas, nažus, karotes, irbulīšus), šķīvjus, dzērienu maisāmkociņus, salmiņus, vienreizlietojamos traukus no putu polistirola u. c. Tāpat –  aizliegt tirgot konkrētus vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus, kā arī veikt dažādus pasākumus, lai samazinātu plastmasas saturošu izstrādājumu patēriņu, un prasības attiecībā uz izstrādājumu dizainu un pārstrādātas plastmasas saturu tajos.

Informācija liecina, ka 2018. un 2019. gadā Latvijā vidēji radīts 30 892 tonnu ES atbilstošajā direktīvā noteikto plastmasas atkritumu.

Plašāks skaidrojums atrodams LV portālā www.lvportals.lv: https://ej.uz/q13m.

Linda Puriņa,
LLKC grāmatvedības eksperte