Jūs atrodaties šeit

Izmaiņas PVN deklarācijā

Grāmatvedība

Tā kā notikušas attiecīgas izmaiņas PVN likumā, 2019. gada 19. jūlijā izdoti grozījumi MK 15.01.2013. noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”.

Grozījumi nosaka vairākus tehniskus precizējumus attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu. Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, tiek ieviests vienotais konts visu nodokļu nomaksai, un līdz ar to visiem nodokļiem tiek noteikts vienots samaksas termiņš. Attiecīgas izmaiņas bija arī PVN likuma 119. pantā, nosakot nodokļa nomaksas termiņu 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Tā kā MK noteikumos Nr. 40 ir atsauces uz attiecīgo PVN likuma pantu, tad tajos veikti redakcionāli precizējumi, kas stāsies spēkā ar 2021. gada 1. janvāri.

2019. gada 1. jūlijā stājās spēkā “Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 143.4. panta grozījumi, ar kuriem PVN apgrieztā maksāšana vairs nav piemērojama pakalpojumiem, bet tikai melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādei. Lai saskaņotu MK noteikumu Nr. 40 redakciju ar likumā noteikto, izmainīta noteikumu 25.3.8.4. apakšpunkta redakcija, kura piemērojama PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai, sākot ar 2019. gada jūlija un trešā ceturkšņa taksācijas periodu.

Tehniski precizēta MK noteikumu Nr. 40 17.31. apakšpunktā noteiktā PVN deklarācijas “S” rindas aprēķina formula.

Papildināts MK noteikumu 23.1. un 31.1. apakšpunkts, detalizētāk paskaidrojot deklarācijas pielikuma PVN 1 aizpildīšanas kārtību. Skaidrojums skar gadījumus, kad vienā attaisnojuma dokumentā norādīti darījumi ar dažādām likmēm vai PVN piemērošanas režīmiem (piem., darījums ar īpašu PVN piemērošanas režīmu (piem., būvizstrādājumu iegāde) par 10 eiro bez PVN un darījums vispārīgajā PVN piemērošanas režīmā par 145 eiro bez PVN). Katrs šāds darījums ir jānorāda atsevišķi, ievērojot to, ka kopējā darījuma vērtība bez PVN ir 150 eiro vai vairāk.

Linda Puriņa,

Grāmatvedības eksperte, sertificēta nodokļu konsultante