Jūs atrodaties šeit

Ekonomiskie rādītāji UIN aprēķinam

Grāmatvedība

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām par 2017. taksācijas gadu ir piemērojami šādi rādītāji:

1. Taksācijas periodā iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.4. panta pirmās daļas piemērošanas vajadzībām):

1.1. Eiro 2,64%;

1.2. Ārvalstu valūtās 7,3%.

Likmju noteikšanai izmantojama Latvijas Bankas publicētā informācija

Kā arī procentu likmes noteikšanai nodokļa maksātājiem ar taksācijas perioda ilgumu īsāku par 12 mēnešiem ir izmantojama informācija, kas publicēta Latvijas Bankas mājaslapā: https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/procentu-likmju-statistikas-raditaji/procentu-likmes-nodoklu-aprekinam

No VID informatīvajiem materiāliem