Jūs atrodaties šeit

Atvieglojumi par nestrādājošu laulāto ar bērnu

Grāmatvedība

No šī gada 1. jūlija atvieglojumu par apgādājamām personām var saņemt arī tad, ja nestrādājošs laulātais velta laiku bērnu audzināšanai. Piemēram, ja vīrs strādā, un algas nodokļu grāmatiņā ir ierakstīts bērns, bet sieva nestrādā. Tad vīrs var izmantot atvieglojumu gan par bērnu, gan par sievu.

Nosacījumi, lai varētu izmantot minēto atvieglojumu:

  • ja nestrādājoša laulātā apgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem;
  • ja nestrādājoša laulātā apgādībā ir trīs vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam, vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;
  • ja nestrādājošā laulātā apgādībā ir 5 bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

Atvieglojuma apmērs 2018. gadā par 1 personu ir 200 eiro. Ja atvieglojumi par nestrādājošo laulāto darbavietā gada laikā nav piemēroti, personai ir tiesības iesniegt gada ienākuma deklarāciju un veikt nodokļa pārrēķinu rezumējošā kārtībā, piemērojot nodokļa atvieglojumus pilnā apmērā. Lai darba vietā tiktu piemērots atvieglojums, pašam darbiniekam ir EDS sistēmā savā algu grāmatiņā jāizdara attiecīgais ieraksts. Darba vieta citādi to nevar piemērot, ja darbinieks nav veicis šādu ierakstu.

Atvieglojumu nevar izmantot, ja nestrādājošais laulātais:

  • saņem ar nodokli apliekamus ienākumus, kas pārsniedz atvieglojuma apmēru 200 eiro;
  • saņem bezdarbnieka pabalstu;
  • ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks;
  • ja viņu uztur cita persona.

Atvieglojumu par apgādājamiem un arī atvieglojumu par invaliditāti vai politiski represētām personām nevar izmantot tad, ja pats maksātājs ir darbinieks mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja uzņēmumā.

Tiesības piemērot atvieglojumus par apgādībā esošu personu tiek saglabātas periodā, kad apgādībā esošā persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem, pati saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu.

Plašāk par citiem nosacījumiem un ierobežojumiem var izlasīt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. pantā “Atvieglojumi maksātājam”.

Anda Skadiņa,

Grāmatvedības konsultante