Jūs atrodaties šeit

LLKC sāk saimnieku meklējumus skolēnu nodarbināšanai vasarā

Grāmatvedība
Lauku attīstība

Tuvojoties vasarai, aktualizējas jautājums, kā šajā laikā nodarbināt skolēnus. Vasaras brīvlaiks ir lieliska iespēja ne tikai atpūsties un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam, bet arī iegūt darba pieredzi un nopelnīt naudu saviem tēriņiem.

Pastāv vairāki varianti, kā atrast vasaras darbu, – vēršoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, meklēt darbu ar sludinājumu palīdzību vai iekārtoties darbā pie radiem, draugiem un paziņām. Diemžēl skolēnu pieprasījums pēc vasaras darba ir lielāks nekā piedāvājums, tāpēc ne visiem ir iespēja atrast savu vietu. Tieši tāpēc Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir nolēmis šogad palīdzēt un savest kopā saimniekus ar skolēniem.

LLKC ir uzsācis aktīvu saimnieku meklēšanu, kuri ir gatavi savā saimniecībā uzņemt strādāt gribošus skolēnus, tādējādi atvieglojot savu ikdienu. Kārtīgam lauksaimniekam sezonā nav laika dobju ravēšanai un sētas tīrīšanai, bet skolēnam šis darbiņš būs tieši pa spēkam! Saimnieki tiek meklēti no visas Latvijas, un nav svarīgi, kādā sfērā viņi darbojas, cik lielas vai mazas ir to platības, galvenais ir vēlme meklēt palīgus darbīgākajiem vasaras mēnešiem! Pēc saimnieku atrašanas LLKC meklēs skolēnus un abas puses savedīs kopā, lai tālāk attīstītu savstarpēju sadarbību.

Pirms pieņemt lēmumu par skolēna – darbinieka algošanu, aicinām saimniekus, kā arī skolēnus iepazīties ar valsts likumdošanu par bērnu un pusaudžu nodarbināšanu vasarā.

 

Kas jāņem vērā, nodarbinot bērnu un pusaudzi

 • Darba likums paredz, ka bērnus vecumā no 13 gadiem var nodarbināt:
 1. ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu;
 2. no mācībām brīvajā laikā;
 3. vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā.
 • Bērniem un pusaudžiem piemēroti darbi:
 1. dārzu ravēšana un laistīšana;
 2. ražas novākšana;
 3. ziedu novākšana;
 4. ārstniecības augu vākšana;
 5. augļu, dārzeņu un ogu iepakošana;
 6. koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana;
 7. stādu sagatavošana;
 8. mājdzīvnieku barošana, apkopšana un ganīšana, ja darbs nenotiek vietās, kurās mākslīgi apsēklo un aplecina dzīvniekus, un ja darbs nav saistīts ar plēsīgu dzīvnieku, vaislas ērzeļu un buļļu kopšanu;
 9. nemehanizēta siena sagatavošana;
 10. laukumu un skvēru sakopšana;
 11. mājstrādnieka darbu veikšana;
 12. etiķešu līmēšana uz precēm un izstrādājumiem;
 13. pārtikas un nepārtikas preču pārdošana uz ielām un citi 2002. gada 8. janvāra MK noteikumos Nr. 10 noteiktie darbi
 • Obligāti jāinformē un jāveic medicīniskā apskate
  1. Darba devējam ir pienākums pirms darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darba vietā.
  2. Obligāts nosacījums ir medicīniskās apskates.
 • Darba līgums

Darba līgums ir galvenais dokuments, lai uzsāktu darba tiesiskās attiecības. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nav atļauts noteikt pārbaudes laiku.

 • Darba laiks
  1. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek noteikta piecu dienu darba nedēļa.
  2. Bērnus (13–15 gadi), kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, ja izglītības iestādē ir brīvlaiks.
  3. Darba likums nosaka, ka personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, aizliegts nodarbināt nakts laikā un iesaistīt darbā nedēļas atpūtas laikā.
  4. Pusaudžus (15–18 gadi) nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā. 
 • Darba samaksa
  1. Pusaudžiem mēneša darba alga nedrīkst būt mazāka par MK noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros, no 2016. gada 1. janvāra – 370,00 eiro.
  2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss  paredz administratīvo atbildību par minimālās darba algas nenodrošināšanu, tostarp naudas sodus par Darba likuma neievērošanu.

Nodokļu piemērošana bērnu un pusaudžu darba samaksai

 • Sezonas laukstrādnieku nodoklis
  1. Bērniem un pusaudžiem ir atļauts maksāt ienākumu, kuram tiek piemērots sezonas laukstrādnieku nodoklis 15% apmērā.
  2. Ja bērns, kurš saņem sezonas laukstrādnieka ienākumu un ir kādam no vecākiem apgādībā, tad vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu personu 175 eiro mēnesī.
 • Mikrouzņēmumu nodoklis
  1. Attiecībā uz ienākuma izmaksu mikrouzņēmumā bērni un pusaudži ir līdzvērtīgi ar pārējiem darbiniekiem. Mikrouzņēmumā darbiniekam aprēķinātā atlīdzība ir līdzvērtīga ar darbiniekam izmaksāto.
  2. Ja apgādībā esošs bērns sāk strādāt mikrouzņēmumā, tad atvieglojumus par apgādībā esošu personu vecāku ienākumiem nepiemēro, sākot ar dienu, kad bērns ir uzsācis darbu mikrouzņēmumā.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
  1. Ja bērns vai pusaudzis uzsāk darbu, viņš elektroniski iesniedz darba devējam savu algas nodokļa grāmatiņu.
  2. Ja darbinieks ir jaunāks par 15 gadiem, tad vispārējā nodokļu piemērošanas režīmā no viņa darba samaksas tiek aprēķināts algas nodoklis 23% apmērā.
  3. Ja darbinieks ir sasniedzis 15 gadu vecumu, tad viņa darba samaksai tiek piemērotas:
   • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 34,09% apmērā (no darbinieka algas tiek ieturēts nodoklis 10,5% apmērā, bet darba devējs maksā 23,59%),
   • iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā.

 

LLKC aicina atsaukties lauksaimniekus, kuri ir gatavi uzņemt saimniecībā skolēnus un izmantot iespēju palīdzēt jauniešiem to darba gaitās. Vienmēr atcerēsimies, ka nākotne ir mūsu jauniešu rokās, tāpēc palīdzēsim nākotnei augt un attīstīties!

Saimnieki, kuri ir ieinteresēti piedalīties šajā projektā, tiek aicināti pieteikt savu saimniecību, rakstot e-pastu uz adresi baiba.berzina@llkc.lv vai zvanot 27811676.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Cimermane, LLKC juriskonsulte,

Linda Puriņa, LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja,

Baiba Bērziņa, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja

Pievienot komentāru