Jūs atrodaties šeit

Sagatavoti bruto segumi par 2016. gadu

Ekonomika

Lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecības uzņēmumos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības nozaru ekspertiem un saimniecībām, sagatavojusi 150  bruto segumus dažādu kultūraugu un lopu grupām par 2016. gadu (izmantojot 2016. gada datus).  Bruto segums ir rādītājs, kas parāda starpību starp saražotās produkcijas novērtējumu (ieņēmumiem) un mainīgajām izmaksām uz vienu ražošanas vienību (augkopībā uz 1 ha vai 1000 m2, lopkopībā uz 1 dzīvnieku).

Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija. Bruto segumi atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas. Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi.

Jaunumi! Šogad pirmo reizi sastādīti bruto segumi jaunzirgiem, nobarojamiem jaunlopiem16 mēnešu vecumā un bioloģiski audzētiem ķiplokiem. Pēc vairāku gadu pārtraukuma bruto segumi sagatavoti arī akvakultūrā – karpām, salātiem (siltumnīcās) un trušiem.

Vēl viens jaunums ir tas, ka graudaugiem, rapšiem, zālājiem, lopbarības augiem un nektāraugiem sagatavoti bruto segumi, kuros izmantotas nevis tehnisko pakalpojumu vidējās tirgus cenas, bet gan tehnisko operāciju izmaksas, kādas var rasties, ja tehniskās operācijas tiek veiktas ar saimniecības resursiem, nevis pirkti tehniskie pakalpojumi no citām personām (cenas aprēķinātas LLKC Inženiertehniskajā nodaļā).  Tehnisko pakalpojumu cenu un tehnisko operāciju izmaksu apkopojumu par 2016. gadu skatīt ŠEIT.

Ja vēlaties aprēķināt bruto segumus savām saimniecībām, izmantojiet LLKC izveidoto bruto segumu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT. Tajā jūs varat ievadīt savas saimniecības datus un aprēķināt bruto segumus gan augkopībā, gan lopkopībā.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, izmantojiet LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT.

Ja jums ir ieteikumi vai komentāri, sazinieties ar LLKC ekonomikas konsultanti Lieni Kalniņu (e-pasts: Liene.Kalnina@llkc.lv, tālr. 63050576).

BRUTO SEGUMU APRĒĶINI PAR 2016. GADU 

IEVADS

AUGKOPĪBA

Augļkopības nozares apskats par 2016. gadu

1) AUGĻI UN OGAS

2) DĀRZEŅI, GARŠAUGI UN SALĀTI

Dārzeņkopības nozares apskats par 2016. gadu

3) GRAUDAUGI, EĻĻAS AUGI, ŠĶIEDRAUGI, PĀKŠAUGI

Graudkopības nozares apskats par 2016. gadu 

4) LOPBARĪBAS KULTŪRAS

5) NEKTĀRAUGI

6) ZĀLĀJI

LOPKOPĪBA

1) AITKOPĪBA

Aitkopības nozares apskats par 2016. gadu

2) BIŠKOPĪBA

Biškopības nozares apskats par 2016. gadu 

3) CŪKKOPĪBA

Cūkkopības nozares apskats par 2016. gadu

4) GAĻAS LOPKOPĪBA

Gaļas liellopu audzēšanas nozares apskats par 2016. gadu

5) KAZKOPĪBA

6) PIENA LOPKOPĪBA

Piena lopkopības nozares apskats par 2016. gadu

7) TRUŠKOPĪBA

8) VISTKOPĪBA

9) ZIRGKOPĪBA

AKVAKULTŪRA