Jūs atrodaties šeit

LLKC nodrošinās profesionālas bezmaksas konsultācijas

Ekonomika

No šī gada 15.janvāra Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) turpina sniegt konsultatīvu atbalstu aptuveni 5000 saimniecībām visā Latvijā.

Programma tiks īstenota līdz 2023.gada 1.septembrim. Konsultācijas var saņemt lauksaimnieki un mežsaimnieki, ievērojot nosacījumu, ka šim mērķim vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā atvēlēti 1 500 EUR. Ja konsultāciju saņēmējs jau ir izmantojis daļu šīs summas, tad šajā projekta ieviešanas kārtā ir iespējams izmantot tikai atlikušo atvēlētās summas daļu – informāciju par vēl pieejamo summu, var rast LAD vai pie sava LLKC konsultanta.

Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju nodrošina Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.

Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikā.

Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju. Savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru (MKPC).

Konsultācijas iespējams saņemt 26 LLKC birojos visā Latvijā: http://new.llkc.lv/lv/biroji

 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”, LAD Līguma nr. LAD070120/P1

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja