Jūs atrodaties šeit

Galvenā ekonomijas iespēja – degvielas patēriņš

Ekonomika

Ja vērtējam tehnikas izmantošanas izmaksu posteņus, tad degvielas patēriņš un ar to saistītās izmaksas ir viens no gala ciparu ietekmējošākajiem faktoriem. Tomēr situācija nebūt nav tik bezcerīga kā, iespējams, izskatās. Tikai jāgrib panākt uzlabojumus un jāzina, kā to paveikt. Bet, lai to izdarītu, savukārt jāzina, kādi faktori ietekmē degvielas patēriņu.

Traktora tehniskais stāvoklis

Regulāras un kvalitatīvas apkopes, kā arī savlaicīgi remonti nodrošinās to, ka mūsu tehnika strādās bez traucējumiem un kalpos uzticami arī ilgtermiņā. Šis uzstādījums neattiecas tikai uz motoru. Degvielas patēriņu tikpat labi ietekmē kā filtru stāvoklis, tā arī transmisija un riepas, kas motora jaudu pārvērš kustībā. Un kustība ir efektīva vien tad, ja riepās ir atbilstošs gaisa spiediens un tās nav pārlieku nodilušas. Tieši tā varam samazināt riteņu izslīdēšanas intensitāti, vienlaikus samazinot arī nelietderīgo degvielas patēriņu. Riteņu izslīdēšanas samazināšanai svarīgi arī optimāli noslogot velkošā tilta riteņus, – izmantosim atsvarus vai atbilstošās traktora slogošanas sistēmas.

Darba mašīnas tehniskais stāvoklis

Degvielas patēriņu šajā sadaļā iespējams samazināt, regulāri apkopjot un remontējot darba mašīnas. Turēsim asas visas mašīnas griezējdaļas (lemešus, kaltus, izkapts segmentus, griezējasmeņus utt.), uzturēsim jaudas pārvadus kārtībā (siksnu/ķēžu spriegošana/nomaiņa, skriemeļu/zobratu stāvokļa kontrole/nomaiņa), kā arī lūkosim, lai mašīnu transmisijās vienmēr būtu kvalitatīvi eļļošanas materiāli.

Agregatēšana

Lai degvielas patēriņš būtu pēc iespējas mazāks, svarīgi saprast, cik liela jauda nepieciešama konkrētas lauksaimniecības mašīnas vilkšanai. Piemēram, vienam arkla korpusam nepieciešami aptuveni 25 Zs traktora jaudas, bet frēzei attiecīgi aptuveni 70 Zs vienam platuma metram. Pretējā gadījumā, ja velkam 5 korpusu arklu ar 200 Zs traktoru, lai arī tas strādā tikai ar pusi no jaudas, vienalga tik jaudīgam motoram degvielas patēriņš ir ievērojami lielāks par motoru (aptuveni 130 Zs), kāds būtu nepieciešams šī arkla vilkšanai.

Lai samazinātu kopējo degvielas patēriņu, noteikti ieteicams padomāt par kombinēto agregātu izmantošanu, kad vienā piegājienā tiek veiktas vairākas operācijas. Tam gan, iespējams, nepieciešams arī lielāks traktors, bet vienā reizē iespējams veikt, piemēram, visu sēšanas procesu, ieskaitot augsnes apstrādi un minerālmēslu iestrādi.

Optimāls motora darba režīms

Katram motoram ir savi raksturlielumi – jauda (kW), griezes moments (Nm) un īpatnējais degvielas patēriņš (g/kWh). Inženieri ir rūpīgi strādājuši, lai sakombinētu visus šos rādītājus. Svarīgi atrast konkrētā darba veikšanai optimālo pārnesumu, lai motora apgriezieni nebūtu ne par lielu, ne par mazu, – lai traktors “negurtu” un tai pašā laikā “nerēktu”. Šajā ziņā ļoti labi kalpo bezpakāpju transmisijas, patstāvīgi pielāgojot atbilstošo pārnesuma skaitli konkrētā brīža noslodzei.

Pēdējā laikā ļoti populāra kļuvusi motoru “čipošana”, – tā ir sava veida degmaisījuma sadegšanas optimizēšana, vienlaicīgi arī palielinot jaudu un samazinot īpatnējo degvielas patēriņu. Tomēr svarīgi saprast, ka katrs motors un katra transmisija, lai arī ar rezervi, tomēr izgatavoti tikai tiem paredzētās jaudas “radīšanai” un pārvadīšanai. Ja šo jaudu ar “čipošanu” palielinām, jārēķinās ar faktu, ka gan motora, gan transmisijas resurss (darba mūžs) tiek samazināts.

Apstrādes dziļums un darba ātrums

Gan dziļumam, gan ātrumam ir savas robežas, tāpēc svarīgi pirms darbu veikšanas rūpīgi apdomāt reāli nepieciešamā augsnes apstrādes dziļuma pamatotību un izvēlēties sev nepieciešamo. Derīgi atcerēties, ka bieži vien darba dziļuma un ātruma robežu pārsniegšana līdzās degvielas patēriņa pieaugumam kaitē arī darba kvalitātei.

Laika apstākļi un augsne

Kad vien tas ir iespējams, apstrādāsim augsni piemērotā laikā. Lai to noteiktu, paņemsim augsni plaukstās, izveidosim piku un nometīsim zemē. Ja piku izveidot neizdodas, augsne ir par sausu, – pagaidīsim lietu. Ja pika, nokrītot zemē, nesadalās, – augsne par mitru, pagaidīsim sausāku laiku. Ja pika nokrītot sadalās, – ir īstais laiks!

Lūkosim pavasaros uz lauka nebraukt, pirms tas nav pietiekoši apžuvis un augu veģetācija nav sākusies (baltās saknītes), – tā ekonomēsim gan uz mēslojuma, gan degvielas rēķina.

Kopsavilkums

Degvielas patēriņu un ar to saistītās izmaksas patiešām ir iespējams samazināt, un šīs darbības nebūt nav sarežģītas. Strādājot ar prātu, degvielas izmaksas iespējams samazināt pat par trešdaļu.

Papildus informācijai par tehnikas izmantošanas izmaksu aprēķiniem iesakām apmeklēt vietni http://laukutikls.lv/riki/tehnikas_aprekins/.

Jānis KAŽOTNIEKS,

LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs

Foto: Iveta Tomsone