Jūs atrodaties šeit

Augkopības produkcijas pašizmaksas prognozes 2017. gadā

Ekonomika

LLKC Ekonomikas nodaļa, balstoties uz lauku saimniecību sniegtajiem datiem par 2016. gadu un informāciju par ražošanas resursu izmaksu un ražības izmaiņām 2017. gadā, ir aprēķinājusi dažādu kultūraugu pašizmaksas prognozes 2017. gadā saražotajai produkcijai.

Lielākās izmaksas augkopības produkcijas ražošanā veido pirktie minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi, degviela. Statistikas dati liecina, ka šo resursu cenu izmaiņas 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, bija sekojošas: 

Saskaņā ar LLKC Augkopības nodaļas aprēķinātajām prognozēm tikai ziemas rapšiem 2017. gadā pieaugs ražība, salīdzinot ar 2016. gada ražas rādītājiem (vidēji par 11%). Tiek prognozēts, ka vislielākais ražības samazinājums būs rudziem – attiecīgi par 19,77%.  Ziemas kviešu ražība 2017.  gadā, salīdzinot ar 2016. gada rādītājiem, samazināsies par 0,1 t/ha jeb 2,44%, kartupeļu ražība –par 1,75%.

Foto Galerija: