Jūs atrodaties šeit

Par atbalstu nelauksaimnieciskas darbības attīstībai

Ekonomika
Lauku attīstība

No 2018.gada 18.jūnija līdz 18.jūlijam varēs iesniegt projektu iesniegumus atbalsta saņemšanai ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai.

To paredz Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātā projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" trešās kārtas aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība", "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Ar oficiālo Lauku atbalsta dienesta paziņojumu iespējams iepazīties https://vestnesis.lv/op/2018/96.PD3.

Lai pārbaudītu Jūsu kā pretendenta atbilstību pasākuma nosacījumiem, aicinām vērsties tuvākajā LLKC birojā. Kontakti pieejami http://new.llkc.lv/lv/biroji.

Pārbaudīt savu atbilstību pasākuma nosacījumiem varat arī izmantojot LLKC izstrādāto interneta rīku LAP atbilsta pieejamības noteikšanai http://esatbalsti.llkc.lv/ .

 

Informāciju sagatavojusi LLKC Ekonomikas nodaļa