Jūs atrodaties šeit

Piena pašizmaksas aprēķins

Ekonomika
Grāmatvedība
Lopkopība

Kas ir pašizmaksa?
Pašizmaksa ir izmaksas vienas produkcijas vienības saražošanai. Pienam to parasti izsaka latos uz kg vai uz tonnu. Lai varētu aprēķināt piena pašizmaksu un dažādu izmaksu pozīciju īpatsvaru tajā, ir jānodrošina atbilstoša grāmatvedības uzskaite.

Kāpēc aprēķināt pašizmaksu?
Pašizmaksa ir viens no uzņēmuma vadības instrumentiem, kuru var izmantot savas saimnieciskās darbības analīzei un lēmumu pieņemšanai.

Aprēķinot pašizmaksu, ir jāzina kāds ir šo aprēķinu mērķis. Pašizmaksa ir indikators tam, kas notiek saimniecībā. Pats par sevi tās aprēķins neko piena ražošanā neuzlabos, bet to var izmantot, lai noskaidrotu, kas notiek saimniecībā, kuras izmaksu pozīcijas ir iespējams samazināt. Visbūtiskāk pašizmaksu ietekmēs izslaukuma pieaugums.

Kā izmaksas sadalīt pa veidiem?
Atkarībā no tā, kā izmaksas ietekmē ražošanas apjoms, tās iedala divos veidos :

  • mainīgajās,
  • pastāvīgajās.

Mainīgās izmaksas – izmaksas, kuru lielums mainās līdz ar ražošanas apjoma izmaiņām un kuras ir izdalāmas uz piena ražošanu.

Pastāvīgās izmaksas ir nosacīti stabilas izmaksas, kas ir atkarīgas no saimniecības lieluma, nevis no produkcijas ražošanas apjoma. Tajās iekļauj ražošanas ēku un tehnikas remontu un uzturēšanu, degvielu, elektroenerģiju un kurināmo, pastāvīgi strādājošo darba algas un sociālās apdrošināšanas maksājumus, pamatlīdzekļu nolietojumu, saimniecības vadīšanas izmaksas, apdrošināšanu, nomas maksājumus un nodokļus.

Kā aprēķināt pašizmaksu lauksaimniecības produkcijai?
Lauksaimniecības īpatnība ir, ka tā ir ļoti komplicēta saimnieciskās darbības nozare ar garu ražošanas ciklu. Ja saimniecība nodarbojas tikai ar piena ražošanu, tad pilno pašizmaksu aprēķināt nav sarežģīti, ja ir veikta pilnīga izmaksu uzskaite. Taču, ja saimniecībā ir vairākas ražošanas nozares, izmaksu aprēķini būs sarežģīti, jo visas izmaksas būs jāsadala pa nozarēm. Daļu no izmaksām ir iespējams sadalīt pa izmaksu pozīcijām, veicot grāmatvedības uzskaiti. Pārējās nākas sadalīt pa pozīcijām, izmantojot pieņēmumus vai normatīvus.

LLKC speciālisti ir sagatavojuši vienkāršu excel tabulu, kurā ievadot datus no grāmatvedības, ir iespējams aprēķināt piena pašizmaksu. Tabula tika izstrādāta sadarbībā ar lopkopības speciālistiem, līdz ar to izmaksu pozīcijas ir izvēlētas tādas, lai pēc tam būtu iespējams veikt saimniecības darbības analīzi par izmaksām, kuras ir būtiskas lopkopībā. Nepieciešamības gadījumā izmaksas var sadalīt pa pozīcijām arī sīkāk. Tabulā ir ievietoti komentāri, kuros ir paskaidrots kādas izmaksas, kurās pozīcijās ir iekļautas. Skaitļus ir paredzēts ievadīt tukšajās ailītēs.

Excel tabula ir pieejama pielikumā. Lai to varētu izmantot, saimniecībā ir jāveic izmaksu uzskaite atbilstoši tajā minētajām pozīcijām.

Piena ražošanas pašizmaksas aprēķins (.xls)

Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā

Pievienot komentāru