Jūs atrodaties šeit

Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā

Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība

Zemkopības ministrija informē, ka ES tiešo maksājumu saņemšanai lauksaimniekiem līdz 15.maijam Lauku atbalsta dienesta Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk - LAD RLP) jāiesniedz Platību maksājumu iesniegumu (ja vien pie attiecīgā maksājuma veida nav norādīts savādāk). Novēlota pieteikšanās iespējama līdz 9. jūnijam ar atbalsta samazinājumu 1% par katru kavēto dienu.

Lai varētu pretendēt uz atbalstu, saimniekiem jāievēro laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi lauksaimnieka rīcībā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platībās un savstarpējās atbilstības prasības (neattiecina uz PPVA).

Izmaiņas 2014.gadā:

  • atcelta prasība, kas noteica, ka VPM var saņemt tikai par lauksaimniecības zemi, kas 2003.gada 30.jūnijā bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī. Tādēļ VPM šogad varēs saņemt par ikvienu lauksaimniecības zemes hektāru, kurš būs labā lauksaimniecības un vides stāvoklī;
  • taču, lai lauksaimniecības zemi, kura 2003.gada 30.jūnijā nebija labā lauksaimniecības stāvoklī, iekļautu lauku blokos,līdz šī gada 1.maijam LAD RLP iesniedzams lauku bloku precizēšanas iesniegums;
  • atcelts atsevišķais maksājums par cukuru;
  • ieviests jauns atbalsta veids – īpašais atbalsts par liellopiem;
  • atcelta prasība par samazinājumu piemērošanu pārejas posma valsts atbalstam saņēmējiem, kuri kopumā tiešos maksājumus saņem vairāk par 5000 eiro gadā;
  • grozīta laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasība par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu, platības slieksni samazinot no 50 ha uz 30 ha. Šogad atbalsta pretendentiem, kuru VPM platība būs 30 ha vai lielāka un ja zālāju īpatsvars būs lielāks par 50%, būs jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 liellopu vienības uz zālāju ha. Izņēmumu noteikumi netiek grozīti.
PielikumsIzmērs
tieso_maksajumu_veidi_2014._gada.pdf653.02 KB

Pievienot komentāru