Jūs atrodaties šeit

Noteikts valsts atbalsts lauksaimniecībai 2014. gadā

Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība

Šajā gadā valsts atbalsts lauksaimniecībai galvenokārt novirzīts lauksaimniecības produktu ražotājiem.

2013. gada 31. decembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, kas nosaka kārtību, kādā un kādiem atbalsta pasākumiem 2014. gadā tiks sadalīts valsts atbalstam subsīdiju veidā paredzētais finansējums – EUR 9 147 352. Pieteikšanās daļai no atbalsta pasākumiem (īpaši lopkopībā) noteikta jau līdz šī gada 15. februārim, tāpēc visi interesenti aicināti iepazīties ar MK noteikumiem un sazināties ar sev atbilstošajām šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijām, kuras var pieteikties atbalstam.

Ņemot vērā līdzšinējo atbalsta pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem valsts atbalsts ir nozīmīgs virzienos, kas stimulē lauksaimnieka dzīvotspēju un konkurētspēju. Finansējumu 2014. gadā novirzīs šādiem pasākumiem:

  • lopkopības attīstībai – EUR 4 535 235:

– ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – EUR 2 856 536;

– dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai – EUR 328 683;

– dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai – EUR 546 093;

– dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei – EUR 85 372;

– veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai – EUR 170 745;

– biškopības nozares attīstībai – EUR 547 806;

  • augkopības attīstībai – EUR 580 246;
  • pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – EUR 1 063 185;
  • tirgus veicināšanai – EUR 614 681;
  • dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – EUR 672 219;
  • apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – EUR 853 723;
  • kooperācijas attīstībai – EUR 139 574;
  • 2013. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – EUR 688 491 (tai skaitā atbalsta pasākumam ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē – EUR 110 800).

Uz atbalsta saņemšanu varēs pretendēt fiziska un juridiska persona. Ja atbalsta pieprasījums pārsniegs piešķirto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazinās izmaksājamo atbalsta apmēru par vienību.

Atbalstu nepiešķirs grūtībās nonākušiem pretendentiem un pretendentiem, kuriem piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts pēdējo trīs gadu laikā pārsniegs Eiropas Savienības regulās noteikto apmēru.

Sagatavots LLKC pēc MK noteikumiem

Pievienot komentāru