Jūs atrodaties šeit

Paldies Latvijas saimniekiem!

Citi

Zemkopības ministrs KASPARS GERHARDS: “Kopīgos darbos esam aizvadījuši jau teju gadu. Jāsaka, ka tas bijis piesātināts ar dažādiem izaicinājumiem, un man nav ne mazāko šaubu, ka arī nākamais gads mūs sagaidīs ar darba pilnām rokām.

Labā ziņa ir tā, ka šogad paveikts apjomīgs darbs, lai liktu jaunus pamatus ilgtspējīgiem risinājumiem lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēs. Sākot no diskusijām Eiropas Savienībā, Briseles ēkās tiekoties gan ar Baltijas valstu ministriem, gan arī Eiropas Komisijas pārstāvjiem, tajā skaitā Filu Hoganu, kurš viesojās pie mums, Latvijā, un iepazinās ar vairākām pašmāju NVO. Turklāt arī panākta Baltijas valstu vienota nostāja, – kopīgi mērķi ir panākumu atslēga, jo tieši tā mēs varam stiprināt savas valsts pozīcijas starptautiskā līmenī. Esmu gandarīts, ka Latvijas nostāja un mērķi ir pārstāvēti godam: mūsu viedoklis ir sadzirdēts, un panākti iespējami labākie risinājumi nozarēm svarīgos jautājumos.

Iesāktos darbus turpināsim arī nākamajā periodā, – Latvijai un Baltijai tas būs īpaši svarīgs laiks, jo tieši tad ES lems par finanšu atbalstu lauksaimniecībai, proti, tiešo maksājumu apmēru un nosacījumiem. Neskatoties uz to, ka līdz šim – 15 gadus – Latvija saņem vienus no viszemākajiem tiešmaksājumiem, esam pārliecināti, ka nākamajā periodā mums izdosies panākt ievērojami lielāku tiešmaksājumu finansējumu, lai turpmāk Latvija iespējami drīz sasniegtu ES vidējo līmeni 90% apmērā.

Ne mazāk svarīgi ir tas, ka arī Latvijas līmenī līdz šim īstenoti un uzsākti vairāki nozīmīgi projekti, tajā skaitā – sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti svaigas gaļas nozares izpēte, lai izvērtētu arī svaigas gaļas produktiem samazinātā PVN 5% apmērā piemērošanas iespējas.

Šogad izdevies izveidot pavisam jaunu, vēl nebijušu atbalsta mehānismu mazajiem un ražojošajiem lauksaimniekiem – turpmāk saimniekiem būs pieejams atbalsts līdz pat 1250 eiro apmērā. Šī atbalsta primārais mērķis ir motivēt saimniekus veidot un attīstīt savu ražošanu. Tas nozīmē arvien jaunu produktu ražošanu, kā arī arvien vairāk saimnieku, kuriem būs papildu iespējas palielināt ražošanas jaudu.

Par vienu no lielākajiem šī gada sasniegumiem noteikti varu minēt nodrošinātas subsīdijas 16 miljonu eiro apmērā – šis vērā ņemamais atbalsts noteikti sekmēs lopkopības nozares konkurētspēju kā Latvijas, tā arī ES tirgū, vienlaikus veicinot arī kvalitatīvas un drošas pārtikas pieejamību iedzīvotājiem.

Turklāt nākamajā gadā plānots intensīvi strādāt pie 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzdevumiem, īpašu uzmanību veltot tieši vidējā līmeņa saimniecību sektoram – paredzot individuālus atbalsta mehānismus, kurus plānots izstrādāt, ņemot vērā tieši konkrēto lauksaimnieku faktiskās vajadzības.

Aizvadot 2019. gadu, izsaku pateicību ikvienam cilvēkam, ikvienam saimniekam, kurš izvēlējies saistīt savu dzīvi un darbu ar Latvijas laukiem, mežiem un ūdeņiem. Jūs esat tie, kas veido Latvijas produktu – to, ko ikkatrs tautietis var likt savā pārtikas grozā un celt galdā saviem tuvākajiem. Tie ir kvalitatīvi pašmāju produkti, kurus mēs dodam saviem bērniem rūpēs par mūsu valsts un nācijas nākotni. Jūs esat tie, kuri veido Latvijas kvalitātes zīmi un veicina mūsu valsts atpazīstamību visā pasaulē.

Man nav ne mazāko šaubu, ka produktu kvalitātē ļoti svarīgu vietu ieņem tieši tā daļa, ko nozares profesionāļi rada ar savu prātu, ar savām zināšanām – gan tām, kas nodotas paaudžu paaudzēs, gan tām, kas izveidotas mūsdienu inovāciju ieviešanas ceļā. Taču – ikkatrs kārtīgs saimnieks zina, ka ne mazāk svarīgi savā darbā ieguldīt savu sirdi, strādājot pēc labākās sirdsapziņas un ieguldot savā darbā patiesas rūpes.

Ir svarīgi atcerēties, ka ikviena lauksaimnieka, mežsaimnieka un zivsaimnieka paveiktais darbs ir vērtība. Tā ir Latvijas valsts vērtība, un ieguldīta darba rezultāts ir Latvijas vietējais produkts iedzīvotāju pārtikas grozos. Tās ir darbavietas Latvijas reģionos. Tā ir lauku apdzīvotība un mūsu valsts ainavu saglabāšana. Tā ir ievērojama un patiesi nozīmīga daļa no mūsu valsts eksporta un tautsaimniecības kopumā.

Jaunajā, 2020. gadā, novēlu, lai mums visiem kopā arī turpmāk tikpat veiksmīgi izdodas rast tos risinājumus, kas nepieciešami mūsu lauku cilvēkiem, saimniekiem, uzņēmējiem. Tikai kopīgā darbā un savstarpējā sapratnē mēs varam radīt auglīgu vidi nozares attīstībai, vienlaikus nodrošinot arī nozares rādītāju stabilitāti un izaugsmi. Lai izdodas sarunas, top jauni risinājumi un tiek sasniegti pat visaugstākie mērķi jaunajā, 2020. gadā!”

Foto: Iveta Tomsone

Foto– Viesojoties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos. No kreisās: LR zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis un ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs