Jūs atrodaties šeit

LLKC Valmieras birojs sveic piensaimniekus

Citi

LLKC Valmieras konsultāciju birojs  piedalījās piena pārstrādes  uzņēmuma FoodUnion Gada Balvas pasniegšanas pasākumā, kas norisinājās . martā Valmieras Drāmas teātrī. LLKC un akciju sabiedrībai Valmieras piens, kas ietilpst Food Union sastāvā, vairāk kā desmit gadus ir sadarbība piena ražotāju apmācību un prakšu organizēšanā. Sadarbība ir abpusēji pozitīvi novērtēta. Gada Balvas pasniegšanā LLKC piedalījās ar savu nomināciju: "Par centību un ieguldījumu Latvijas piensaimniecības attīstībā". LLKC valdes priekšsēdātāja Mārtiņa Cimermaņa pateicības rakstu un piemeņas velti saņāma ilggadīgi un uzticami LLKC klienti- Daiga Logina , z/s "Avoti" īpašniece ( foto - pirmā no kreisās), Sandra Boša , z/s "Tiltgaļi" īpašniece, Ilze Bērziņa , z/s "Virši" pārstāve, Māra Jēgere , z/s "Zīvāni" īpašniece, Gaida Liepiņa z/s "Mareņi" pārstāve. Valmieras konsultāciju biroja vadītāja Daiga Siliņa, uzrunājot piensaimniekus, uzsvēra to, cik nozīmīgi ir iegūt zinšānas, prast tās pielietot saimniecības tālākajā izaugsmē un savstarpēji  dalīties pieredzē. Arī šajā gadā birojs aicinās uz mācībām piensaimniekus un organizēs viņiem  pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju!

Pievienot komentāru