Jūs atrodaties šeit

Ziemājiem šogad prognozē zemākas ražas

Augkopība

Šogad ziemājiem tiek prognozētas apmēram par 10 procentiem zemākas ražas, ko ietekmējuši nelabvēlīgie pārziemošanas apstākļi. Lielākas grūtības būs mazajām un ekstensīvi ražojošajām saimniecībām.

Katru gadu SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” speciālisti maijā uzsāk laukaugu ražu prognozēšanu. Šogad maijā tika veikta ziemāju labību – ziemas kviešu, rudzu, tritikāles – un ziemas rapša lauku apsekošana un ražas prognožu sagatavošana. Attēlā redzams pēdējo trīs gadu maija ražas prognožu salīdzinājums.

Maijā prognozēto ziemāju ražu salīdzinājums, t/ ha

Šogad ziemāju ražas tiek prognozētas apmēram par 10% zemākas nekā pagājušajā gadā, bet ziemas kviešu raža – pat par 24% zemāka (3,1 t/ha). Kaut arī zemas, tomēr ražas būs apmēram par 10% augstākas nekā 2011. gadā.

Ziemāju ražas šogad tiek prognozētas zemākas tāpēc, ka Vidzemē un Latgalē biezās sniega segas dēļ daļa sējumu aizgāja bojā vai tika izretināti (lielākoties izsušanas rezultātā), bet Kurzemē ziemošanu pasliktināja sniega segas trūkums, kas veicināja augu izsalšanu. Vissliktāk pārziemojuši sējumi nelielās, ekstensīvi strādājošās saimniecībās. Intensīvi strādājošās saimniecībās graudaugu pārziemošanas problēmas novērotas salīdzinoši mazāk.

Otrā ziemāju labību un ziemas rapša ražas prognozēšana tiks veikta jūlijā.

Jūnijā tiks veikta vasarāju labību – vasaras kviešu, miežu, auzu, griķu – un vasaras rapša lauku apsekošana un ražu prognožu sagatavošana.

Sagatavoja LLKC Augkopības nodaļas
speciāliste bioloģiskajā lauksaimniecībā Laura Ludevika

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 6 (99)

Pievienot komentāru