Jūs atrodaties šeit

Top augu veselības regula

Augkopība

Kompensācijas izmaksu slimību vai kaitēkļu dēļ zaudētas ražas gadījumā paredz viens no ES lauksaimnieku organizācijas COPA–COGECA priekšlikumiem, ko iesniegs topošajai augu veselības režīma nodrošināšanas regulai.

Informācija par regulu tika sniegta jūnija sākumā notikušajā COPA-COGECA un Eiropas Komisijas (EK) augļu un dārzeņu darba grupas sēdē, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku Federācijas (LZF) pārstāve Mārīte Gailīte.

Visus priekšlikumus topošajai augu veselības režīma nodrošināšanas regulai COPA–COGECA Prezidijs skatīs septembrī, tāpēc no ekspertiem tiek gaidīti priekšlikumi. Šobrīd ir skaidrs, ka COPA-COGECA lūgs EK rast līdzekļus zaudējumu kompensēšanai gadījumos, kad zemnieki zaudē ražu jauno kaitēkļu vai slimības dēļ. Tā, piemēram, pēdējos gados arvien vairāk izplatās tomātu kode Tuta absoluta, kas ES nonāca tikai 2009. gadā. Latvijā tā pagaidām nav izplatījusies, bet jau vairākas reizes šis kaitēklis ir atrasts importa tomātos. COPA-COGECA vēlas, lai kompensāciju izmaksa tiktu iekļauta jau 2014.–2020. gada Kopējās lauksaimniecības politikas likumdošanas aktos; tiesa, priekšlikuma iekļaušanai gan atlicis maz laika. EK ir gatava izstrādāt kompensāciju procedūru par sevišķi bīstamo un grūti apkarojamo kaitēkļu nodarītiem zaudējumiem. Top prioritāro kaitēkļu saraksts. Jau ir sagatavots prioritāro kaitīgo organismu saraksts avenēm un zemenēm (Latvijā to palīdzēja aizpildīt Valsts augu aizsardzības dienests un Pūres DIS; Latvijas Augļkopju asociācija no līdzdalības atturējās).

Saistībā ar topošo oficiālās kontroles regulu COPA–COGECA uzskata, ka jāsamazina pārbaužu un kontroļu skaits zemnieku saimniecībās. ES un, protams, arī Latvijas lauksaimniekiem nav pieņemama EK vēlme ieviest obligātu samaksu par veiktajām kontrolēm. Kompromisam EK piedāvā atbrīvot no obligātajām kontrolēm saimniecības ar apgrozījumu līdz 2 miljoniem eiro un saimniecības, kurās ir nodarbināts mazāk par 10 cilvēkiem. Latvijā šādas saimniecības ir vairākumā. Tāpat EK piedāvā padarīt kontroles caurskatāmākas un zemniekiem saprotamākas. Par to, kādai jābūt kontroļu kārtībai, vēl tiks spriests.

Sagatavoja LLKC Sabiedrisko attiecību
vadītāja Iveta Tomsone

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru