Jūs atrodaties šeit

Par vidi saudzējošu un efektīvu Latvijas augkopību

Augkopība

Turpinās projekts par vidi saudzējošu un efektīvu Latvijas augkopību. Tā ceturtajā posmā tiek turpināts darbs pie lauku izmēģinājumiem zemnieku saimniecībās. Tajās tika novākta raža izmēģinājumu laukos, kuros bija veikta augsnes apstrāde un sēja 2–3 variantos:

1) veicot klasisko apstrādi – augsnes apstrādes tehnoloģijās iekļaujot aršanu;

2) minimālā augsnes apstrāde – augsne pirms sējas vai reizē ar sēju rugainē tiek sekli sastrādāta;

3) tiešā sēja – kurā tiek sēts rugainē, apstrādājot tikai sēklas gultni, pārējo rugaini atstājot neskartu.

Saimniecību laukos tika noņemti paraugu kūļi, kuriem tiks noteikta raža un tās kvalitāte. SIA “Kalnāji”, PS “Līdums”, z/s “Rožkalni” un z/s “Strazdi” tika nokulti ziemas kvieši. Z/s “Rietumi” un z/s “Krikši” tika nokulti vasaras mieži. SIA “Bullīši” nokults zirņu auzu mistrs. AS “Agrofirma Tērvete” vēl tiks novākta kukurūza.

Saimniecībās, kurās pēc augu maiņas tika sēti ziemāji vai uztvērējaugi, tika noņemti augsnes paraugi.

Uztvērējaugi

Šīs aktivitātes īstenošanā iesaistīti divi partneri: z/s “Lielvaicēni” un Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI).

Šogad tika novākta 2019. gada rudenī iekārtotā uztvērējaugu izmēģinājuma pēckultūras raža. Abās izmēģinājumu vietās kā pēckultūra  bija  sēti mieži. Miežiem tiks  noteikta raža un tās kvalitāte katrā  uztvērējaugu variantā – gan z/s “Lielvaicēni”, gan AREI Stendes pētniecības centrā.

Tika iekārtots otrā gada izmēģinājums. Z/s “Lielvaicēni” iesēti astoņi varianti ar dažādiem uztvērējaugu maisījumiem un kontroli divos sējas laikos – 13. augustā un 1. septembrī.

AREI Stendes pētniecības centrā tika iesēti septiņi varianti ar dažādiem uztvērējaugu maisījumiem un kontroli, arī divos sējas laikos. Ņemot vērā laika apstākļus, pirmo sēju AREI SPC veica vēlāk, kad varēja sastrādāt sauso augsni – 26. augustā, otro sēju veica 2. septembrī.

Visiem variantiem pirms sējas tika ņemtas augsnes analīzes.

Pasākumi notiek projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai”. Nr. 19-00-A01612-000011.

Projekta īstenošanas grupa

Foto: L. Zariņa un S. Maļecka

Attēlos redzams

1. attēls - SIA “Bullīši” izmēģinājumu lauks 2020. gada sezonas izskaņā: paraugkūļu ievākšana.

2. attēls -  PS “Līdums” izmēģinājumu lauks īsi pirms 2020. gada ražas novākšanas.

3. attēls - Uztvērējaugu maisījums  no viengadīgās airenes, griķiem un facēlijas, kas sēts 26.08.2020 AREI Stendes pētniecības centrā. Fotografēts 11.09.2020.

4. attēls - Uztvērējaugu maisījums  no viengadīgās airenes un inkarnāta āboliņa sēts 26.08.2020 AREI Stendes pētniecības centrā. Fotografēts 11.09.2020.

Foto Galerija: