Jūs atrodaties šeit

LLKC speciālisti arī augustā prognozē augstu kultūraugu ražu

Augkopība

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Augkopības nodaļas speciālisti augustā veikuši kārtējo kultūraugu ražas prognozēšanu. Lielākajai daļai kultūraugu tiek paredzētas labas ražas, un apstiprinājušies jau jūlijā izteiktie secinājumi. Zemgalē ražas prognoze kviešiem ir vidēji virs piecām, sešām tonnām no hektāra, citos reģionos – nedaudz zemāka, bet rudziem – ap četrām tonnām no hektāra.

Par ražas prognozēšanas rezultātiem augustā informē LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis:
– Šā gada jūlijā izteiktās prognozes par augstāku ražu līmeni ziemas rapsim un ziemāju labībām augustā ir apstiprinājušās. Ziemas rapša ražu dati, protams, nav pilnībā apkopoti visā valstī, taču, veicot iepircēju un audzētāju aptaujas, jāsecina, ka visražīgākie ziemas rapša lauki bijuši Zemgalē un Kurzemē, kur vidēji raža bijusi aptuveni 4 tonnas no hektāra. Kopumā valstī prognozējam vidējo ziemas rapša ražību 3,2 tonnas no hektāra, kas ir augstākā raža pēdējo sešu gadu laikā. Tipiski, ka vislielākās ziemas kviešu ražas iegūtas Zemgalē un nedaudz mazākas Kurzemē, tomēr ziemāju novākšana vēl turpinās, ziemāji praktiski novākti tikai Zemgalē. Vidējā ziemas kviešu raža valstī arī tiek prognozēta lielāka nekā pēdējo divu gadu laikā – 4,1 tonnas no hektāra. Taču ziemas kviešu kopraža, ļoti iespējams, pārsniegs 1 miljonu tonnu. Ziemas kviešu kvalitāte ir nedaudz zemāka kā prognozēts, tomēr kopumā iegūti lielākoties augstvērtīgi pārtikas kvalitātes graudi. Patlaban Latvijā ir sākusies masveida vasarāju graudaugu un vasaras rapša ražas novākšana, par to ražību un kvalitāti pagaidām informācija vēl tiek saņemta un apkopota. Vasarāju raža pēc pašreizējām prognozēm gaidāma laba – līdzvērtīgi iepriekšējo gadu līmenim. Vasaras rapsim, ko daļā lauku skāruši krustziežu spīduļa masveidīgi bojājumi, raža prognozējama tikai 1,3 tonnas no hektāra vidēji valstī. Kartupeļu raža, ja meteoroloģiskie apstākļi ļaus kvalitatīvi tos novākt, paredzama laba – vidēji valstī 17 tonnas no hektāra.

Uzziņai. Kultūraugu ražas prognozēšanu LLKC Augkopības nodaļas speciālisti veic, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 30 Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība. Kultūraugu ražības prognozes tiek veiktas desmit galvenajiem Latvijā audzētajiem kultūraugiem: ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim un kartupeļiem. Prognozes tiek veiktas trīs reizes: divas reizes tiek apsekoti kultūraugi uz lauka, bet trešo reizi pēc kultūraugu novākšanas tiek veikta aptauja par iegūto ražību. Ziemājiem prognozes tiek veiktas maijā, jūlijā un augustā, vasarājiem jūnijā, augustā un septembrī, kartupeļiem jūlijā, augustā un oktobrī. Informācija tiek publicēta informatīvajā izdevumā Lauku Lapa. Jūnijā ražas prognozēšana tika veikta vasarājiem – vasaras kviešiem, miežiem, auzām, rapsim un griķiem. Raža prognozēta visos Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Viduslatvijā, Vidzemē un Latgalē.

Sagatavoja Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Pievienot komentāru