Jūs atrodaties šeit

LLKC eksperti prognozē vidēji labu ziemāju ražu

Augkopība

Izvērtējot ziemāju stāvokli sējumos, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) speciālisti šogad prognozē vidēji labas ražas kviešiem – 4 līdz 5 tonnas no hektāra, rudziem – vidēji 3 tonnas no hektāra un rapsim – arī vidēji 3 tonnas no hektāra. Zemāka raža sagaidāma tritikālei.

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis: „Patlaban laika apstākļi ir labvēlīgi ražas veidošanai, jo augsnē ir pietiekami daudz mitruma un augšanu veicina siltums. Vienlaikus šādi klimatiskie apstākļi rada risku slimību izplatībai graudaugos.”

LLKC konstatē, ka šajā ražas sezonā ar ziemājiem Latvijā apsēti kopumā 303,4 tūkstoši, kas ir par 2,5% mazāk kā 2012.gadā, kad ziemāju platības aizņēma 311 tūkst.ha. Prognozes rāda, ka ziemāju kopraža varētu sasniegt 925 tūkstošus tonnu, kas būtu par 34% mazāk kā 2012.gadā, kad tika sasniegts ziemāju ražas rekords 1,4 miljonu tonnu apmērā.

Apsekojot ziemāju sējumus Latvijas reģionos, LLKC augkopības speciālisti secina, ka šogad vērojama izteiktas atšķirības starp laukiem, kur lieto ekstensīvu kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju (izskatās slikti – reti, un slimi) un laukiem, kur lieto intensīvāku tehnoloģiju (pietiekama augu biezība un labs fitosanitārais stāvoklis).

Ziemas kviešu ražas būs katrā Latvijas reģionā būs atšķirīgas. Labākā stāvoklī kviešu lauki ir Zemgalē, kur raža tiek prognozēta vidēji 4 līdz 5 tonnas no ha. Sliktākā stāvoklī ziemas kviešu lauki izskatās Latgalē, kur vidējās ražas tiek prognozētas 3 tonnu no hektāra apjomā.

Ziemas rudzu lauki vislabākā stāvoklī ir Zemgalē, kur tos audzē lielākās saimniecībās, pielietojot precīzāku agrotehnoloģiju. Vidējā raža tiek pognozēta vidēji 3 tonnas no ha.

Ziemas rapsis. Lai arī vēl aprīļa sākumā bija bažas par ieilgušās ziemas negatīvo ietekmi uz sējumiem, šobrīd ziemas rapsis izskatās cerīgi un vidējā raža no hektāra tiek plānota tuvu 3 tonnām. Neliela daļa no ziemā izsalušajem rapša laukiem ir pārsēta, visvairāk to nācies veikt Kurzemes zemniekiem, kur šā gada kailsals sējumus ietekmēja visvairāk. Pārsētā rapša platības būs zināmas pēc tam, kad Lauku atbalsta dienests būs apkopojis platību maksājumu pieteikumus.Patlaban ziemas rapsis zied un intensīvi zarojās, ko arī veicina mitrais un siltais laiks, kompensējot ziemā bojā gājušos augus.

Ziemas tritikāle ziemu pārlaidusi vissliktāk. To pārsvarā audzē saimniecībās, kur netiek izmantotas intensīvas audzēšanas tehnoloģijas un tādēļ rudenī sējot pieļautas kļūdas. Izskatās, ka daļā lauku sēkla nav bijusi rudenī kodināta, tādēļ cietusi no sniega pelējuma un izrestojusies. Kopumā valstī tritikāles vidējā raža tiek prognozēta starp 2 – 3 tonnām no ha.

Plašākai informācijai: Oskars Balodis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Augkopības nodaļas vadītājs, tālr.: 63007557, mob. tālr.: 28661751

Informāciju sagatavoja

Iveta Tomsone
LLKC Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tel: 26004506
Iveta.tomsone@llkc.lv

Uzziņai. Kultūraugu ražas prognozēšanu LLKC Augkopības nodaļas speciālisti veic, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 30 Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība. Kultūraugu ražības prognozes tiek veiktas desmit galvenajiem Latvijā audzētajiem kultūraugiem: ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim un kartupeļiem. Prognozes tiek veiktas trīs reizes: divas reizes tiek apsekoti kultūraugi uz lauka, bet trešo reizi pēc kultūraugu novākšanas tiek veikta aptauja par iegūto ražību. Ziemājiem prognozes tiek veiktas maijā, jūlijā un augustā, vasarājiem jūnijā, augustā un septembrī, kartupeļiem jūlijā, augustā un oktobrī.

Pievienot komentāru