Jūs atrodaties šeit

Lauku dienā informē par ziemas kviešu un rapšu audzēšanu

Augkopība

Valsts Lauku tīkla pasākuma „Demonstrējumi lauku saimniecībās” ietvaros tiek ierīkoti izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā dažādās saimniecībās. Šogad pavisam tiek ierīkoti 4 demonstrējumi un 3 izmēģinājumi Tos organizē lai rastu risinājumus aktuālākos jautājumos kultūraugu audzēšanā un veicinātu lauksaimnieku izglītošanos. Lai vizuāli novērtētu ierīkotā demonstrējuma salīdzināmos variantus augkopībā, kultūraugu veģetācijas perioda laikā tiek rīkotas lauku dienas.

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis un vecākā speciāliste Ilze Skudra LLU MPS Vecauce šogad ierīkoja divus izmēģinājumus: ziemas rapša audzēšanas tehnoloģiju izvērtējums un ziemas kviešu slāpekļa papildmēslojuma tehnoloģiju salīdzinājums. 2. jūlijā notika seminārs – lauku diena, kur interesenti varēja novērtēt paveikto šajos izmēģinājumos.

Augkopības nodaļas vecākā speciāliste Ilze Skudra informē, ka ziemas kviešu ‘Kranich’ sējumos tika salīdzinātas dažādas slāpekļa papildmēslojuma devas, kā arī novērtēta slāpekļa lietošanas efektivitāte mēslojumam izmantojot sēru saturošu mēslojumu. Sēra un slāpekļa uzņemšana augos ir cieši saistīti procesi, un augstas kvalitātes ražas rādītāju ieguvei ir būtiska abu šo elementu savstarpējā attiecība. Arī vizuāli izmēģinājumā tika novērots, ka augiem šajā variantā ir tumšākas lapas, kas norāda, ka augi labāk uzņem slāpekli. Tā kā laboratorijas analīžu metodes ir dārgas un darbietilpīgas, tad tiek meklētas ekspressmetodes, ar kuru palīdzību rezultātu var iegūt ātrāk, kaut arī aptuvenu. Auga spēju uzņemt slāpekli var noteikt ar lapu diagnostikas palīdzību, kas pamatojas uz attiecību starp slāpekļa un hlorofila saturu augā. Atsevišķā variantā izmēģinājumā slāpekļa papildmēslojuma devas tika aprēķinātas izmantojot slāpekļa testeri. Ar N-testeri veikts slāpekļa nepieciešamības noteikšanas monitorings, nosakot N testera rādījumus noteiktās augu attīstības stadijās un izvērtējot N nepieciešamību augam. Pēc ražas novākšanas tiks veikts N mēslojuma lietošanas ekonomiskais izvērtējums un graudu kvalitātes rādītāju izvērtējums atkarībā no pielietotā mēslojuma tehnoloģijas.

Lauku dienā piedalījās arī firmas AgriCon pārstāvji, kas informēja par N-testera darbības principiem; faktoriem, kas jāņem vērā izmantojot N-testeri un norādīja uz to - cik būtiska nozīme slāpekļa papildmēslojuma noteikšanai ir N-testera rādījumu uzskaitei veicot monitoringu kviešu sējumos.

Seminārā piedalījās arī izmēģinājuma zinātniskais konsultants profesors Dr.agr. Antons Ruža, kas klātesošos iepazīstināja ar izmēģinājumu rezultātiem graudaugu sējumos pielietojot dažādas slāpekļa mēslojuma normas. Pētījums tika ierīkots dažādos Latvijas reģionos, lai varētu salīdzināt slāpekļa mēslojuma normu efektivitāti graudaugos atšķirīgos augšanas apstākļos. Profesors aicināja lauksaimniekus augiem nodrošināt mēslojumu, ievērojot ekonomisko optimumu, tā ietaupot līdzekļus nepārmēslojot augus, kā arī saudzējot vidi, dodot tik cik ir nepieciešams.

Profesore Zinta Gaile savā prezentācijā uzsvēra sējas laika nozīmi rapša audzēšanā. Latvijā pētījumi par ziemas rapša optimālo sējas laiku ir veikti maz, tāpēc lauksaimniekiem nozīmīgi būs Vecaucē ierīkotajā izmēģinājumā iegūtie rezultāti. Profesore iepazīstināja klātesošos ar citu valstu zinātnieku pētījumiem, kur konstatēts, ka lai nodrošinātu sekmīgu rapšu ziemošanu, tam ir labi jāattīstās rudens veģetācijas periodā, bet tajā pašā laikā augi nedrīkst pāraugt.

Semināra laikā aktīvas diskusijas izraisīja profesores Ināra Turkas lekcija par izveidojušos situāciju saistībā ar neonikotinoīdu grupas sistēmas iedarbības insekticīdu darbīgo vielu lietošanas aizliegumu uz diviem gadiem kultūraugiem, kas ir pievilcīgi medus bitei. Profesore aicināja lauksaimniekus agronomiski pamatoti izvēlēties augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un mazināt to negatīvo ietekmi uz vidi un bitēm.

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis lauka izmēģinājumā iepazīstināja interesentus ar dažādus sējas laiku (14.08., 18.08., 24.08., 30.08. un 3.09.) ietekmi uz ziemas rapša ‘Cult’ un ‘Rohan F’ ziemcietību. Šī gada agroklimatiskajos apstākļos zemāko ziemcietību uzrādīja 18. augustā sētie ziemas rapši. Optimālākie ziemas rapša sējas laiki šī gada izmēģinājumā izrādījās 14., 24. un 30. augusts. Tomēr jāņem vērā, ka rapši, kas sēti augusta pirmajās dienās, līdz veģetācijas perioda beigām var ievērojami pāraugt., kas palielina pārziemošanas risku. Konstatēts, ka augsnes mitrums sējas laikā un nokrišņu daudzums pēc sējas bijuši būtiskākie dīgšanu ietekmējošie faktori. Par izmēģinājumā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem iepazīstināja Syngenta pārstāvis Uldis Nelsons.

Lauku dienu apmeklētāji atzina, ka šāda veida izmēģinājumi ir nepieciešami, lai būtu iespēja dalīties pieredzē, uzklausīt zinātnieku un konsultantu ieteikumus, kā arī iegūt jaunas atziņas kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pielietošanā.

Nākošā lauku diena pasākuma „Demonstrējumi lauku saimniecībās” ietvaros notiks 24.07.2013. Madonas novada Ošupes pagasta z/s „Apšusala”, tēma „Tauriņziežu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāte un pēcietekmes novērtējums”.

Laipni aicināti!

Pievienot komentāru