Jūs atrodaties šeit

Lauksaimnieki tiekas lauka dienā par bioloģisko graudaugu audzēšanu

Augkopība

Lauksaimnieki 14. jūnijā apmeklēja lauka dienu, lai  papildinātu zināšanas par bioloģisko graudaugu audzēšanu.

Pasākuma ieskaņā dalībnieki pulcējās Vīdales skolā, lai noklausītos LLKC augkopības konsultanta Andra Skudras prezentāciju par augnes kaļķošanas nozīmi un tās pozitīvo ietekmi uz augsnes struktūru, mikrobioloģisko aktivitāti un gaidāmo ražu. Andris Skudra skaidroja, kāpēc augsnes pH reakcija būtiski ietekmē kultūraugu ražu un kā mainās dažādu mikro un makroelementu pieejamība atkarībā no augsnes skābuma. Latvijā skābas augsnes ir visai izplatītas, un gandrīz pusei no augsnēm būtu nepieciešama kaļķošana augsnes skābuma neitralizācijai. Konsultants kā uzskatāmus piemērus kaļķošanas labvēlīgajai ietekmei minēja rezultātus no LLKC demonstrējumiem z/s “Lejas Palsēni” un z/s “Dārznieki”, kur augsnes kaļķošanas rezultātā dubultojās ievāktās zālāju raža un ievērojami palielinājās proteīna saturs zālājos.

Savukārt AS “Dobeles dzirnavnieks” iepirkumu vadītāja Ineta Kārkla dalījās ar uzņēmuma nākotnes plāniem paplašināt bioloģisko graudu pārstrādi, jaunākajiem rezultātiem no bioloģisko auzu izmēģinājumu laukiem un ieteikumiem šķirņu izvēlē. Viņa norādīja, ka pagājušā vasarā, kas bija izteikti sausa, pašai par pārsteigumu bioloģiskās auzu ražas līdzinājās konvencionālajām ražām. Lai izaudzētu labu bioloģisko auzu ražu, Ineta Kārkla ieteica izvēlēties irdenu, vāji skābu augsni (pH 5,5-6,0) un laukus, kuros nav graudzāļu nezāļu (vārpatas un vējauzas),  izmantot kvalitatīvu sēklas materiālu un sēt agri, jo auzas iztur līdz pat -8 grādiem aukstas salnas. Kā ieteicamas auzu šķirnes bioloģiskajā lauksaimniecībā tika nosauktas ‘Poseidon’ (vēlīna), ‘Kalle’ (vēlīna), ‘Peppi’ (agrīna), ‘Apollon’ (vēlīna), kā arī perspektīvas jaunas šķirnes – ‘Delfin’ un ‘Montrose’. AS “Dobeles dzirnavnieks” pārstāve auzu audzētājiem ieteica arī īpašu uzmanību pievērst ražas glabāšanai, lai izvairītos no “sāpīgām” kļūdām, ko ir pieļāvuši citi lauksaimnieki. Bioloģiskās auzas ir jāventilē. Lai izvairītos no kukaiņu “pārmukšanas” no vecās ražas, tos nedrīkst glabāt blakus vecajai ražai, kā arī neturēt pagājušā gadā izmantotos maisus noliktavā. Nekad nebērt graudus pie “nebioloģiska” kaimiņa noliktavā vai kaltē (citādi iespējams bioloģiskajā lauksaimniecībā neatļautas vielas piejaukums) un ražas kaltēšanai nekad neizmantot slapju malku.  Prezentācijas izskaņā Iveta Kārkla norādīja, ka saredz potenciālu bioloģiskajai lauksaimniecībai un iedrošināja lauksaimniekus uzsākt bioloģisko graudaugu audzēšanu, minot, ka bez bioloģiskajām audzām AS “Dobeles dzirnavieks” iepērk arī lopbarības kvalitātes kviešus, miežus, rudzus un pupas.

Lauka dienas otrajā pusē dalībnieki devās apskatīt demonstrējumu bioloģiskajā z/s “Andžaki”, kas ierīkots ar mērķi uzskatāmi parādīt augsnes kaļķošanas labvēlīgo ietekmi skābās augsnēs un dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti. Demonstrējums iekārtots 2018. gada rudenī laukā, kurā auga mazražīgs ilggadīgais zālājs, kas sēts 2015. gadā. Augsnes agroķīmiskās analīzes attainoja zālāja sliktā stāvokļa iemeslus – pH 4,4; organiskās vielas saturs 4,7%; K2O – 72; P2O5 <14; Mg – 125; Ca – 679. Augsnes kaļķošana tika veikta 11.09.2018., katrā no variantiem izkliedējot atbilstošo kaļķošanas materiālu: ātras iedarbības granulētu kaļķi, lēnas iedarbības smalki samaltu dolomītu, lēnas iedarbības rupja maluma dolomītu, lēnas iedarbības smalki samaltu kaļķakmeni un lēnas iedarbības sijātu kaļķakmeni. Kaļķošanas materiālu iestrāde tika veikta, izmantojot diskus un arklu. 14.09.2018. veikta aruma diskošana un 18.09.2018. veikta ziemas kviešu ‘Edvīns’ (C1 kategorija) sēja, izsējas norma 220 kg/ha. Demonstrējums ilgs līdz pat 2022. gadam,  un tajā katru gadu tiks noteikta kultūraugu raža un augsnes reakcijas pH izmaiņas atkarībā no kaļķošanas varianta, kā arī veikts kaļķošanas ekonomiskās efektivitātes aprēķins. Viena no lauka diena dalībniecēm Māra Rudzīte no Valsts augu aizsardzības dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, apskatot laukus, norādīja uz pamanītajām slimībām un dalījās ar pieredzi, kā atpazīt slimības graudaugu laukos. Noslēgumā Andris Kalniņš no z/s “Ozoli” dalījās ar savu saimniekošanas filozofiju un pieredzi graudaugu audzēšanā, īpašu uzmanību pievēršot holistiskas sistēmas izveidošanā un preventīvajiem pasākumiem bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P14. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte.

Lāsma Ozola,

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra projektu vadītāja Augkopības nodaļā

Foto Galerija: