Jūs atrodaties šeit

Lauksaimnieki izvērtē augsnes pirmssējas apstrādes veidus

Augkopība

Limbažu novada Limbažu pagasta zemnieku saimniecībā  “Jaunkarnas”  notika Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centra Limbažu konsultāciju biroja rīkotā demonstrējuma “Augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums ziemas kviešu sējumos” lauku diena.

Lauku dienas sākumā z/s “Jaunkarnas” īpašnieks Ainārs Zeidmanis iepazīstināja klātesošos ar savu saimniecību – darbības jomām, audzētām kultūrām, ražām un saražotā realizāciju. Saimniecība apsaimnieko 420 ha, nodarbojas ar laukaugu audzēšanu un mežsaimniecību.

Limbažu konsultāciju biroja lauku attīstības konsultante Brigita Skujiņa iepazīstināja klausītājus ar demonstrējuma mērķiem un uzdevumiem, kā arī informēja, kā demonstrējums iekārtots. Demonstrējuma mērķis ir noteikt dažādu augsnes apstrādes veidu efektivitāti ziemas kviešu sējumos, novērtēt sējumu fitosanitāro stāvokli un noteikt ekonomiskāko variantu.

Lauku dienas  dalībniekiem bija iespēja noklausīties Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas institūta lauksaimniecības zinātņu doktores Līvijas Zariņas apkopotos pētījumus par augsnes pirmssējas apstrādes tehnoloģiju ietekmi uz ziemāju fitosanitāro stāvokli un augsnes kvalitāti. Lektore uzsvēra augsnes pirmssējas apstrādes veidu priekšrocības un trūkumus, akcentējot, ka lauksaimniekiem, veicot tiešo sēju, jāievēro augu maiņa, tā mazinot slimību izplatību sējumos. Diskusijas izvērtās par zaļināšanas nosacījumu – laukmales nodrošināšanu – ievērošanu. Veicot lauka diskošanu gar laukmalēm, laukā izplatās nezāles, kā rezultātā papildus nepieciešams lietot herbicīdus.

Demonstrējums ierīkots sadarbībā ar  Stokker Agritech . Uzņēmuma pārstāvis Gatis Legzdiņš iepazīstināja klausītājus ar demonstrējumā izmantotās sējmašīnas Potinger Terrasem C4 priekšrocībām. G. Legzdiņš pastāstīja ne tikai par sējmašīnas tehniskajām iespējām, bet arī norādīja uz dažādām niansēm, kas saistītas ar augsnes sagatavošanas kvalitāti, lai sējas agregātus izmantotu efektīvi un pareizi.

Diskusijas izvērtās par saimnieku pieredzi, veicot sēju paugurainēs, problēmām ar sējas dziļumu mikroieplakās un uzkalniņos.

Pēc diskusijām lauku dienas dalībnieki devās uz Limbažu pagasta “Imakām”, kur vizuāli varēja novērtēt demonstrējumu ar trim augsnes pirmssējas apstrādes variantiem. Pirmajā variantā veica aršanu 23cm dziļumā ar Rabe – Albatros arklu, otrajā – augsnes apstrāde notika ar Amazone lobītājdiskiem 8–10 cm dziļi, bet trešajā –  veica tiešsēju rugainē. Visos variantos izmantoja Pottinger Terrasem C4 sējmašīnu, kas bija agregatēta ar traktoru New Holland. Sējums ierīkots laukā, kur iepriekš bija audzēts ziemas rapsis.

Demonstrējuma projektā pēc pārziemošanas līdz ražas novākšanai nākamajā vasarā plānoti arī vairāki citi novērojumi, bet pirmās Lauku dienas dalībnieki varēja redzēt pa  variantiem, cik intensīvi ziemāji sadīguši, prognozēt slimību un nezāļu izplatību. Interesi klātesošajos izraisīja ne tikai demonstrējuma variantu salīdzinājums, bet arī augsnes penetrometriskie mērījumi uz lauka, kurus veica LLKC konsultants augkopībā Andris Skudra, lai demonstrētu zemniekiem, kā nosaka augsnes sablīvējumu, un sniedza ieteikumus tā novēršanai.

Kopumā klātesošie ar lauku dienas norisi bija apmierināti, un izskanēja ierosinājumi nākamajā gadā šādu pasākumu rīkot atkal, lai varētu sekot līdz demonstrējuma gaitai un rezultātiem.

Demonstrējums ierīkots VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

Brigita Skujiņa,

LLKC Limbažu nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto Galerija: 

Pievienot komentāru