Jūs atrodaties šeit

Graudaugu raža jūlijā ir laba

Augkopība

Šonedēļ visā valsts teritorijā ir aktīvākais laiks ziemas kviešu un ziemas rapša kulšanai.  SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” (LLKC) Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis vēsta, ka nedēļas beigās tiks novākti arī pirmie rudzu lauki.

Ziemāju graudaugu ražas vākšana šogad ir sākusies agrāk nekā pērn un citus gadus, kviešu ražas vākšana Zemgalē – par 10 dienām. Līdzīgi ir arī citos Latvijas reģionos. Kuļamās ziemāju graudaugu platības ir aptuveni 431 tūkstotis hektāru (LAD dati).

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis norāda: “Neskatoties uz sausumu un veldri, saimnieki par iekultajām ražām ir apmierināti jau pirms ražīgāko šķirņu kulšanas. LLKC ekspertu apsekoto sējumu un apzināto saimnieku sniegtā informācija liecina: ja laikapstākļi būs labvēlīgi un nebūs lietavu, kas var mazināt ražas aplēses un pasliktināt tās kvalitāti, tad valstī ziemas kviešu ražība, iespējams, pat pārsniegs vidēji 5 tonnas no hektāra.”

Vienīgās bažas rada rudzu lauki, kuros pēc aplēsēm ir aptuveni 30-50% veldres, kas iestājās jau jūnija negaisu un jūlija laikā. Šādos apstākļos graudiem rudzu maizes cepšanas īpašības gandrīz zudušas, bet, uzsākot kulšanu, būs redzama patiesā situācija.

Ziemas rapša lauki ir vienmērīgi visos reģionos. Ražas līmenis visā valsī varētu sasniegt apmēram 3 tonnas no hektāra. LLKC eksperti vērtē, ka valstī ziemas rapša lielais īpatsvars veicinās lielāku rapša sēklu kopapjoma ievākšanu (jākuļ 116 tūkstoši hektāru ziemas rapša).

Plašāka informācija: Oskars Balodis, mobilais tālrunis 28661751.

Sagatavoja Liega Ozola,

LLKC sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzziņai. Kultūraugu ražas prognozēšanu LLKC Augkopības nodaļas speciālisti veic, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 30 “Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība”. Kultūraugu ražības prognozes tiek veiktas desmit galvenajiem Latvijā audzētajiem kultūraugiem: ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim un kartupeļiem. Prognozes tiek veiktas trīs reizes: divas reizes tiek apsekoti kultūraugi uz lauka, bet trešo reizi pēc kultūraugu novākšanas tiek veikta aptauja par iegūto ražību. Ziemājiem prognozes tiek veiktas maijā, jūlijā un augustā, vasarājiem jūnijā, augustā un septembrī, kartupeļiem jūlijā, augustā un oktobrī.