Jūs atrodaties šeit

Augu maiņa bioloģiskā saimniecībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA.

Tēma: Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos. (LAD līguma Nr. LAD240118/P26).

Mērķis: praktiski nodemonstrēt augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000021

Projekta īstenošanas laiks: 2018. - 2022.gads,

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Partneri:

  • z/s Vidus Stukules Liezēres pagasts, Madonas novads
  • APP Agroresursu un ekonomikas institūts,
  • Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

  1. Ierīkot demonstrējumu un salīdzināt slimību un kaitēkļu attīstību trīs augu maiņas variantos un vienā bezmaiņas variantā, noteikt slimību izplatību un attīstības pakāpi katrā variantā, noteikt kaitēkļu izplatību un invāzijas pakāpi katrā variantā, noteikt ražu katrā variantā;
  2. Noteikt augu maiņas ekonomisko efektivitāti atkarībā no priekšauga;
  3. Nodrošināt publicitāti, organizējot lauku dienu un publicējot iegūtos rezultātus izdevumā “Lauku Lapa”.

Demonstrējuma ierīkošanas vieta:

  • z/s Vidus Stukules Liezēres pagasts, Madonas novads

Kontaktpersona: LLKC Madonas biroja konsultante augkopībā Anita Brosova, e-pasts: anita.brosova@llkc.lv, tālr. 22006859.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests