Jūs atrodaties šeit

Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība un apsaimniekošana

Augkopība

Veclaicenes pagasta „Kornetos” 16. jūlijā notika seminārs – diskusija “Aktualitātes bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzībā un apsaimniekošanā”, kura iniciatori bija Veclaicenes pagasta bioloģiski vērtīgo zālāju (turpmāk tekstā BVZ) platību īpašnieki.

Tika uzrunāti Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, kuri atbalstīja šo iniciatīvu, jo aizsargājamo ainavu apvidum Veclaicenē 2015. gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes. Tas notiek Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta ietvaros. Tāpēc ir svarīgi, lai apsaimniekotāji būtu zinoši par BVZ aizsardzību un apsaimniekošanu. Lai diskusija būtu pilnvērtīga, uz semināru bija uzaicināti arī LAD pārstāvji un LLKC Alūksnes nodaļas konsultanti.

Semināru apmeklēja 31 interesents no Alūksnes un Apes novada pagastiem. Sākumā lektore Daina Bojāre, projekta „Integrētie plānojumi” un zālāju eksperte, stāstīja par BVZ daudzveidību, nepieciešamo aizsardzību un apsaimniekošanu. Lektore izskaidroja nepieciešamību ievērot zālāju nopļaušanas un novākšanas prasību, sevišķi BVZ platībās. Zaļo masu nopļaujot un atstājot uz lauka vai veicot zālāju smalcināšanu, veidojas mulčas kārta, kas traucē augšanu daudziem mazāk agresīviem augiem.

Eksperta lauksaimniecības jautājumos Andreja Brieža lekcijas tēma bija „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ), atbalsta maksājumi un izmaiņas jaunajā plānošanas periodā”. Šī jautājuma analizēšanā iesaistījās semināra dalībnieki, jo ļoti daudziem dabīgo pļavu īpašniekiem lielus postījumus nodara mežacūkas, kas apgrūtina šo pļavu apsaimniekošanu, un līdz ar to nepieciešams veikt papildu agrotehniskos pasākumus platību apsaimniekošanā. BVZ īpašniekiem atbalsts par platību apsaimniekošanu jaunajā plānošanas periodā ir samazināts, līdz ar to daudzi īpašnieki izvēlas šīs platības pieteikt citiem pasākumiem.

Semināra praktiskajā daļā devāmies uz pļavām, kuras zālāju eksperte Maija Grandāne bija izvēlējusies ES nozīmes aizsargājamo, BVZ biotopu atpazīšanai dabā un to kvalitātes vērtēšanai. Semināra dalībnieku uzdevums bija atrast indikatoraugus BVZ noteikšanai un pēc izvērtēšanas noteikt, vai konkrētajam zālājam atbilst BVZ statuss.

Semināra – diskusijas dalībnieki bija ļoti apmierināti ar pasākuma norisi, un zināšanas, ko viņi guva pasākuma laikā, pielietos savu BVZ un pastāvīgo pļavu apsaimniekošanā.

Sarmīte Svilāne,

LLKC Alūksnes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto Galerija: 

Pievienot komentāru