Jūs atrodaties šeit

Aizvadīta lauka diena graudaudzēšanas saimniecībā

Augkopība

Mālupes pagasta zemnieku saimniecībā “Kadiķi M.A.” 4. jūnijā bija iespēja uzzināt saimniecības pieredzi laukaugu audzēšanā, iegūt informāciju par mēslošanas efektivitātes paaugstināšanas nosacījumiem, par precīzām tehnoloģijām laukkopībā, iepazīties ar saimniecībā ierīkoto demonstrējumu un novērtēt ziemāju un vasarāju sējumus. Lauka dienu par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešu sējumos organizēja LLKC sadarbībā ar z/s “Kadiķi M.A.”, Latvijas Zemnieku federāciju un AREI.

Semināra sākumā z/s “Kadiķi M.A.” īpašnieks Mārtiņš Augstkalnietis pastāstīja par savu saimniecību. Mālupes pagasta zemnieku saimniecība “Kadiķi M.A.” Alūksnes novadā ir viena no lielākajām saimniecībām. Tai ir vairākas darbības nozares – graudkopība, piena lopkopība, mežizstrāde. Saimniecība apsaimnieko 1818 hektārus zemes, tajā skaitā apmēram 1500 ha sastāda laukaugi, lielākoties ziemas kvieši. Lai paaugstinātu efektivitāti augkopībā, saimnieks modernizē tehnikas parku, pilveido kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas.

LLKC Alūksnes konsultāciju biroja augkopības konsultants Nikolajs Irtiševs iepazīstināja klātesošos par z/s “Kadiķi M.A.” 2018. gada rudenī ierīkoto demonstrējumu un veiktajiem darbiem katra variantā ziemas kviešu sējumos. Demonstrējums ierīkots ar mērķi praktiski nodemonstrēt dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas efektivitāti ziemas kviešu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās papildmēslojumā. Lai novērtētu mikroelementu ietekmi uz augu salizturību un pārziemošanu, demonstrējumā iekļauts variants ar ārpussakņu mēslojumu, kas satur mikroelementus Cu, Zn, Mn un Mg un tiek lietots rudenī.

LLKC augkopības nodaļas konsultants augkopībā Andris Skudra savā prezentācijā atgādināja zemniekiem par augstas ražas pamatiem. Lektors akcentēja augsnes agroķīmiskās izpētes nozīmi, plānojot mēslojuma nepieciešamību laukaugiem, kā arī augu diagnostikas nozīmi, pieņemot lēmumu, lai izvēloties papildmēslojumu.

Firmas “Agricon” precīzās laukkopības konsultanti Gatis Bērziņš un Ēmils Jagučanskis pastāstīja par precīzām tehnoloģijām laukkopība, par mēslošanas devām, termiņiem atkarībā no augsnes ķīmiskā un granulometriskā sastāva konkrētajā lauka nogabalā. Lai iegūtu maksimālo ražu, ļoti svarīgi aprēķināt pareizas slāpekļa papildmēslojuma devas, ko  iespējams izdarīt, veicot ekspresanalīzes augos ar N testeri. Tas tika praktiski paradīts uz demonstrējuma un saimniecības laukiem.

Noslēgumā semināra dalībnieki apmeklēja demonstrējuma lauku, ka arī saimnieks organizēja nelielu ekskursiju pa saimniecību. Pie laukiem izraisījās aktīvas diskusijas par laukaugu audzēšanas tehnoloģijām un augsnes apstrādes metodēm.

Paldies zemnieku saimniecības “Kadiķi M.A.” īpašniekam Mārtiņam Augstkalnietim par demonstrējumam un lauka dienai veltīto laiku.

Nikolajs Irtiševs,

LLKC Alūksnes biroja augkopības konsultants