Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz lauka dienu par augsnes pirmssējas apstrādi

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Augkopība

LLKC  sadarbībā ar SIA “Paparžkalni”, Latvijas zemnieku federāciju un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par slimību un kaitēkļu izplatību atkarībā no augsnes apstrādes tehnoloģijas graudaugu bezmaiņas sējumos.

Lauka diena notiks 30. maijā plkst. 11 SIA “Paparžkalni” Skultes pagastā, Limbažu novadā.

Lauka dienā būs iespēja uzzināt par demonstrējuma rezultātiem 2018. gadā un ierīkoto demonstrējumu 2019. gadā, par mēslošanas efektivitātes paaugstināšanu kviešos, augu aizsardzības līdzekļu pielietošanu kviešu sējumos, kā arī iegūt informāciju par graudaugu audzēšanai piemērotākajiem augsnes apstrādes agregātiem. Notiks demonstrējuma lauka apskate un būs iespēja novērtēt graudaugu sējumus saimniecībā.

Papildu informācija un pieteikšanās: Brigita Skujiņa, LLKC Limbažu nodaļas lauku attīstības konsultante, e-pasts: brigita.skujina@llkc.lv; tālr. 27875479.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P28. Demonstrējuma tēma: Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos.

PielikumsIzmērs
dk_limbazi.doc223.5 KB