Jūs atrodaties šeit

Aicinām ķiploku audzētājus uz lauku dienu!

Augkopība

LLKC aicina apmeklēt izmēģinājuma “Ķiploku kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā” lauku dienu.

Lauku diena notiks 11. jūlijā zemnieku saimniecībā “Skujiņas” Beverīnas novadā. Lauku dienā varēs iegūt informāciju par ķiploku slimībām un to ierobežošanas iespējām, tiks apspriestas aktualitātes ziemas ķiploku audzēšanā un nezāļu ierobežošanā. Notiks izmēģinājuma lauku apskate un uzklausīta saimniecības pieredze ziemas ķiploku audzēšanā.

Izmēģinājums ierīkots VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā “ietvaros.

Ilze Skudra,

LLKC konsultante augkopībā