Jūs atrodaties šeit

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai

Augkopība
Tālākizglītība

LLKC Ozolniekos 15. februārī tiks rīkotas apmācības apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” persona, kas saņēmusi augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecību, apgūst apmācību kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos, lai atjaunotu zināšanas pēc katriem 10 gadiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 2016. gada 15. februāris plkst. 9.30 līdz 16.00.

Galvenās apmācību tēmas:

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks.

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm).

Kursu maksa 55 eiro (t.sk. PVN).

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Pievienot komentāru