Jūs atrodaties šeit

Apkopoti izmēģinājumu rezultāti augkopībā un lopkopībā

Augkopība
Lopkopība

LLKC konsultantu ierīkoto izmēģinājumu rezultāti apkopoti ikgadējā izdevumā “Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā 2018”. Izmēģinājumi 2018. gadā tika ierīkoti augkopības un lopkopības saimniecībās.

Augkopībā tika salīdzinātas atšķirīgas sējas tehnoloģijas rapša sējumā, kā arī novērtēta dažādu kaļķojamo materiālu lietošanas efektivitāte ziemas kviešos. Izdevuma lasītājiem būs iespēja arī uzzināt par kūtsmēslu lietošanas efektivitāti laukaugu sējumos, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju Latvijā – kūtsmēslu skābināšanu.

Izdevumā apkopoti izmēģinājumu rezultāti piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā un aitkopībā. Savukārt lopkopības saimniecībās tika vērtēta precīzas slaucamo govju ēdināšanas un kvalitātes rādītāju svārstību ietekme uz piena ieguvi un dzīvnieku veselību, kā arī Šarolē šķirnes gaļas liellopu un aitu šķirnes Ile de France audzēšanas jautājumi, akcentējot kvalitatīvu šķirnes dzīvnieku ieguvi vaislai un gaļai. Izdevumā sniegts arī katra izmēģinājuma ekonomiskais novērtējums.

Izdevums sagatavots ar Zemkopības ministrijas un Valsts Lauku tīkla atbalstu, piesaistot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus aktivitātes “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

DEMONSTRĒJUMI AUGKOPĪBĀ UN LOPKOPĪBĀ 2018

Ilze Skudra,

izdevuma redaktore