Jūs atrodaties šeit

Noslēgusies datu vākšana 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumam

Augkopība
Lauku attīstība
Lopkopība

Kopskaitā 180 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultanti pabeiguši darbu pie lauku saimniecību struktūru apsekojuma, aptaujājot 25 000 lauku saimniecības visā Latvijā.

Datu vākšana notika sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi, kas veic kārtējo lauku saimniecības struktūras apsekojumu ar mērķi iegūt kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru. Tā tiks izmantota, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības tendences, kā arī lauksaimniecības politikas plānošanai un novērtēšanai.

Datu vākšanā iesaistījās LLKC lauku attīstības, uzņēmējdarbības, kā arī augkopības un lopkopības konsultanti (kopskaitā 180  konsultanti, tajā skaitā 29 līgumdarba veicēji ar iepriekšēju pieredzi statistikas datu vākšanā) no pērnā gada oktobra līdz šā gada janvārim.  Paveicamā darba apjoms bija apjomīgs, jo interviju laikā konsultantiem katrā saimniecībā bija jāaizpilda trīs datu anketas kopumā 17 lapu apjomā, tostarp jāveic anketēšana 2484 augkopības saimniecībās un 2497 lopkopības saimniecībās, kā arī jāveic Statistiskā lauku saimniecību reģistra izraksta precizēšana.  Šāds darbs prasa gan lauksaimnieciskās zināšanas, gan izpratni uzņēmējdarbībā un grāmatvedībā.

Vērtējot darba procesu, LLKC konsultanti atzīst, kaut datu vākšana veikta papildu viņu tiešajiem darba pienākumiem, tas palīdzējis viņiem plašāk apzināt lauku cilvēku vajadzības un vēlmes. Daudzviet saimnieki, jo īpaši vecāka gadagājuma, intervētājus uzņēmuši patiesi sirsnīgi, priecājoties pastāstīt par saimniekošanu un domām par dzīvi laukos. Tiesa, konsultantiem dažkārt nācies saskarties arī ar noraidošu un pat agresīvu attieksmi.

Viena no apsekojuma veicējām Cēsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Evija Atvara: “Konsultanti statistikas aptaujas neveic pirmo gadu un pēc mediju izziņotās informācijas par apsekošanu, saimnieki mūs jau gaidīja ciemos! Sirsnīgi un jauki!  Šis darbs mums bija noderīgs, jā tādējādi varējām iegūt pilnīgāku informāciju par savu pārraugāmo teritoriju un guvām iespēju uzsākt komunikāciju ar uzņēmējiem, ar kuriem līdz šim nav bijusi iespēja iepazīties, bet kuriem mūsu atbalsts un padoms būtu nepieciešams.”

LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja Maija Sirvide, kura koordinēja datu vākšanas darbu, izsaka vislielāko pateicību konsultantiem par atsaucību un augsti novērtē padarītā darba apjomu un kvalitāti. Liels paldies tiek teikts arī saimniekiem, kuri ar sapratni uzņēma savās mājās konsultantus un sniedza statistikai ļoti nozīmīgo un nepieciešamo informāciju. Jāuzsver, ka katrā konkrētajā saimniecībā savāktie dati ir konfidenciāli un ne pie kādiem apstākļiem netiks izpausti trešajai pusei.

 

UZZIŅA. Lauku saimniecību struktūras apsekojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1166/2008 tiek veikts reizi trīs gados. Lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu CSP uzsāka jau pērn 26.augustā, dodot iespēju respondentiem elektroniski iesniegt datus CSP. 2013.gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir bija izlases veida apsekojums, kura ietvaros paredzēts iegūt informāciju par 30 tūkst. lauku saimniecībām. Lauku saimniecību struktūras apsekojuma pirmos provizoriskos rezultātus CSP publicēs 2014.gada aprīlī, bet galīgie rezultāti tiks publicēti gada beigās. Iepriekšējo lauku saimniecību struktūras apsekojumu rezultāti ir pieejami CSP datubāzē:

http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html

Informāciju sagatavoja
Iveta Tomsone
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto: Ivars Geiba

Pievienot komentāru