Jūs atrodaties šeit

LLKC kopā ar jums!

Augkopība
Lauku attīstība
Lopkopība
Tālākizglītība

Covid-19 izplatības dēļ izsludinātā ārkārtas situācija valstī mums visiem liek mainīt ikdienu un pārplānot darbus.  Arī mums, LLKC, tas licis būt radošiem un domāt, kā ērtāk un klientiem pieņemamāk šajā sitācija sniegt ikdienas atbalstu.

Daudzi no jums, “Lauku Lapas” lasītājiem, šo izdevumu ir saņēmuši pastkastītēs. Sākoties ārkārtējai situācijai valstī, mēs izlēmām, ka aprīlī un maijā, ievērojot valdības lēmumus par sociālo distancēšanos, šo izdevumu piegādāsim gan ar “Latvijas Pasta”, gan mūsu čaklo lauku attīstības konsultantu atbalstu. LLKC 26 biroji visā Latvijā konsultācijas sniedz pārsvarā attālināti, ir atceltas visas klātienes apmācības, tādēļ “Lauku Lapa” pie jums nonāk mazāk ierastā veidā. Ceram, ka jūnijā varēsim atgriezties pie ikdienas darba ritma un “Lauku Lapas” atkal varēsiet saņemt kā ierasts. Ja tomēr ārkārtas situācija netiks atcelta, saglabāsim šādu “Lauku Lapas” izplatīšanas veidu līdz brīdim, kad situācija stabilizēsies.

LLKC seko visiem Latvijas valdības rīkojumiem saistībā ar Covid-19 izplatību, tādēļ esam mainījuši sadarbību ar klientiem.

LLKC 26 biroji visā Latvijā attālināti turpina sniegt nepieciešamās konsultācijas ikvienam, saziņai izmantojot e-pastus, telefonzvanus, pasta pakalpojumus un citas saziņas iespējas. Dokumentu nodošana tiek organizēta, tos atstājot biroja pastkastē. Savukārt  MLS (mazo lauku saimniecību) pašpārbaudei pirms sazināšanās ar konsultantu iesakām izmantot mūsu rīku internetā: http://esatbalsti.llkc.lv/

LLKC darbinieki ievēro higiēnas prasības saistībā ar Covid-19 ierobežošanu, tādēļ klātienes vizītes saimniecībās maksimāli samazinātas. Ja bez klātienes apsekojuma iztikt nevar, tas tiek organizēts divos veidos. Pirmkārt, konsultants saimniecību vai dzīvnieku novietni var apsekot bez saimnieka klātbūtnes (bet tikai, SASKAŅOJOT ar saimnieku!), par redzēto sniedzot informāciju e-vidē. Otrkārt, saimnieks ar konsultantu var tikties saimniecībā vai novietnē, ievērojot valdības noteikto divu metru distanci vienam no otra. Tas nozīmē, ka aci pret aci tiekas vienīgi saimnieks un konsultants, lai ievērotu noteikumus par pulcēšanos ne vairāk kā divu cilvēku sastāvā.

Līdz ārkārtas situācijas atcelšanai LLKC atcēlis visas plānotās klātienes mācības un seminārus, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus. Zināšanu apguve tālmācībā notiek bez izmaiņām. Tālmācības kursu piedāvājums atrodams: http://talmaciba.llkc.lv/

Aicinām ikvienu sekot jaunākajai informācijai LLKC tīmekļa vietnē www.llkc.lv, kā arī nozares jaunumu kopsavilkumam iknedēļas "Lauku e-Lapā", kas iznāk piektdienās. Arī pārējie LLKC informatīvie izdevumi turpina iznākt kā ierasts. Reizi mēnesī tiek sagatavots informatīvais izdevums "Lauku Lapa" un žurnāls "Latvijas Lopkopis", reizi ceturksnī informatīvie izdevumi "Zivju Lapa" un "Čiekurs". Ērtākai saņemšanai aicinām abonēt izdevumus: žurnālu "Latvijas Lopkopis": https://abone.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/2044/2020_gads/ un informatīvo izdevumu "Lauku Lapa": https://abone.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/latviesu_valoda/1163/2020_g...

Veselību un izturību vēlot,
Jūsu LLKC