Jūs atrodaties šeit

Kad un kā pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu?

Augkopība
Ekonomika
Lauku attīstība

Jau ziņots, ka no 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada ierobežojošais nosacījums.

Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003. gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.

Kad un kā pieteikt nepieciešamo Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu?

Lauku atbalsta dienests (LAD) jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktualizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā „Lauku bloku karte”.

Svarīgi ievērot! Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku kartes un tas atbilst situācijai realitātē, tad lauksaimniekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums.

Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var no šā gada 4. februāra tikai par zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā gada laikā.

Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var iesniegt elektroniski, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, vai aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu.

LAD ir sagatavojis prezentāciju ar piemēriem (ortofoto) gadījumiem, kādos var pieteikt precizēšanas pieprasījumus par zemi, kas nebija labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gadā, bet tagad ir sakopta un apsaimniekota. Prezentāciju interesenti var apskatīt LAD mājaslapāwww.lad.gov.lv.

LAD – speciāli LLKC

Foto: A.Krievāne

Pievienot komentāru