Jūs atrodaties šeit

Platību maksājumi – pagaidām bez būtiskām izmaiņām

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība

2014. un 2015.gadā, ieviešot tiešo maksājumu sistēmas reformu, tiks turpināta vienotā platības maksājuma īstenošana, kas būs nozīmīgākā ienākuma atbalsta daļa no Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem. Pēc konsultācijām ar lauksaimnieku organizācijām šādu lēmumu pieņēmusi Zemkopības ministrija.

Saskaņā ar Kopējās lauksaimniecības politikas reformas lēmumiem 2014.gadā tiks turpināta vienotā platības maksājuma un īpašā atbalsta pasākumu īstenošana, un, lai nodrošinātu ienākumu stabilitāti, tiks īstenots arī pārejas posma valsts atbalsts. Šobrīd tiek strādāts, lai panāktu 2003.gada 30.jūnija nosacījuma atcelšanu, tas ir, lai nākamajā gadā tiešo maksājumu atbalstam varētu pieteikt ikvienu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī esošu lauksaimniecības zemes hektāru, neskatoties uz to, vai tas kādreiz vēsturē ir bijis aizaudzis.

Savukārt 2015.gadā tiks ieviesti arī jauni atbalsta veidi, piemēram, zaļināšanas maksājums, jauno lauksaimnieku atbalsta maksājums, saistītais atbalsts un mazo lauksaimnieku atbalsts.

Par mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas ieviešanu, sākot ar 2015. gadu, Zemkopības ministrija pēc konsultācijām ar lauksaimnieku organizācijām pieņēma lēmumu jau šī gada jūlijā.

Saistībā ar pārējo tiešo maksājumu ieviešanu Latvijā, vēl jāpieņem vairāki lēmumi un līdz 2015.gadam jāizstrādā attiecīgo atbalsta veidu īstenošanas noteikumi. Jāpieņem lēmumi par lauksaimniecības sektoriem, kuriem sniedzams ar ražošanu saistītais atbalsts. Tiešie maksājumi ar 2015.gadu tiks izmaksāti mērķtiecīgāk, līdz ar to ieviešami arī aktīva lauksaimnieka nosacījumi.

 

ZM informācija

Pievienot komentāru