Jūs atrodaties šeit

Nacionālās lauksaimniecības subsīdijas 2014. gadā

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pašā 2013. gada nogalē tika publicēti MK noteikumi Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”. Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikts 2014. gada valsts atbalsts lauksaimniecībai, kas tiek piešķirts 9 147 352 eiro apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt fiziskas vai juridiskas personas, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

Tabulās ir sniegta informācija par galvenajiem katrā subsīdiju nolikuma pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem – kas var saņemt atbalstu, par ko un kādā apmērā tas tiks izmaksāts, kāds ir iesnieguma termiņš. Pilnīgu informāciju par pārējiem subsīdiju pielikumos minētajiem nosacījumiem (iesniedzamajiem dokumentiem, atbalsta saņemšanas kritērijiem, subsīdiju piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību un citiem jautājumiem) var saņemt, iepazīstoties ar subsīdiju nolikuma pilnu tekstu, kā arī Lauku atbalsta dienesta reģionālajās pārvaldēs un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Jāņem vērā, ka, tāpat kā iepriekš, ciltsdarba maksājumiem varēs pieteikties caur šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām. Šo organizāciju sarakstu var atrast LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv sadaļā „Ciltsdarba organizācijas”. Subsīdiju iesniegumu iesniegs organizācija, kura slēgs līgumu ar lauksaimnieku.

PielikumsIzmērs
valsts_subsidijas.pdf2.87 MB

Pievienot komentāru