Jūs atrodaties šeit

LLKC aicina būt uzmanīgiem, slēdzot zemes nomas līgumus

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, kuri pārslēdz zemes nomas līgumus ar zemes īpašniekiem, nopietni izvērtēt nomas līgumā iekļautos nosacījumus, īpaši gadījumos, kad līgums tiek slēgts ar ārvalstu zemes īpašniekiem.  Zemes nomas līgumu slēgšanai par pamatu iesakām izmantot LLKC izstrādāto nomas līguma paraugu (skatīt pielikumu).

LLKC atgādina, ka katrs nomas darījums ir individuāls un ar specifiskām tehniskajām prasībām, tādēļ katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, un līgums jāpielāgo atbilstoši katrai situācijai.

LLKC ir vērsušies vairāki lauksaimnieki, lūdzot palīdzību izvērtēt zemes iznomātāju piedāvātos nomas līgumus. Esam konstatējuši, ka vairākos gadījumos nomas līgumos ietverti nepieņemami nosacījumi, tostarp, tādi, kas paredz pēc nomas līguma termiņa beigām atmaksāt zemes iznomātājam ar ES atbalstu saistītos maksājumus par zemi.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis: „Aicinām zemniekus būt ļoti vērīgiem. Atsevišķos gadījumos ārvalstnieki piedāvā juridiski smalki izstrādātus līgumus, kur ietverti sarežģīti un bieži vien grūti uztverami formulējumi. LLKC ir gatavs sniegt padomu un palīdzību, lai tie zemnieki neiekristu viltīgi izliktos zemes iznomātāju slazdos.”

LLKC informē, ka uzņēmuma mājas lapā ir pieejams vienkāršots zemes nomas līguma paraugs, ko var izmantot par pamatu zemes nomas līguma slēgšanai, kā arī skaidrojums par zemes nomas līguma paraugformu.  Gadījumos, kad tiek piedāvāts jau gatavs zemes nomas līgums un nomniekam – lauksaimniekam – nav skaidri saprotami līgumā ietvertie nosacījumi, aicinām vērsties pie speciālistiem LLKC centrālajā birojā Ozolniekos vai kādā no reģionālajiem konsultāciju birojiem. LLKC speciālistu kontakti atrodami http://new.llkc.lv/lv/biroji

Informāciju sagatavoja
Iveta Tomsone
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Pievienot komentāru