Jūs atrodaties šeit

Kalvene | Mājputnu un zaķveidīgo labturības prasības kaušanas un ar to saistīto procesu laikā

Pieteikšanās uz semināru noslēgusies. Pārējiem interesentiem nākošās grupas komplektācijai sūtīt pieteikumu uz rudite.sanzarevska@llkc.lv

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009, par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas nosaka, ka nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.

Apmācību struktūra: kursu veido divas daļas: teorētiskā daļa un praktiskā. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises laiks un vieta: 23.02.2020. plkst. 10.00, Aizputes novads, Kalvenes pagasts, Kalvene, Skolas iela 21. Kalvenes pagasta pārvaldes telpās.

Galvenās apmācību tēmas –

  • Likumdošanas prasības;
  • Dzīvnieku labturības nodrošinājums pirmskaušanas turēšanas vietās.
  • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana.
  • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē. Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti.
  • Personāla higiēna. Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs.

Kursu maksa: 60,00 eiro (t.sk. PVN).

Lai pieteiktos, jāiesniedz informācija par kursa dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas kods, ar kādām dzīvnieku sugām un iekārtām konkrētajai personai būs jāstrādā) un norēķinu rekvizīti rēķina sagatavošanai.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv
datums: 
Svētdiena, Februāris 23, 2020
Kategorija: 
LLKC
Vieta: 
Kalvene
Adrese: 
Reģions: 

Pievienot komentāru